Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Letna poročila

Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in računovodskim poročilom

Samoevalvacijsko poročilo

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)

Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)

Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)

Doktorski študijski program Arhitektura (DRŠA)

Program dela

Ostala poročila