FA–ZA

Poslanstvo založniške dejavnosti UL FA (FA–ZA) je produkcija in založništvo znanstvene in strokovne literature s področij arhitekture, urbanizma in kulturne dediščine kot sooblikovalke kakovostnega bivanjskega okolja.

2024