doc. dr.
Nika Grabar

univ. dipl. inž. arh.

Leta 2003 je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in nadaljevala svoje delo kot mlada raziskovalka na Inštitutu za arhitekturo in prostor. Kot dobitnica Fulbrightove štipendije je od leta 2007 dve leti svoje raziskovanje posvečala področjem arhitekture in politike na Columbia University, na GSAPP v New Yorku pa nadaljevala svojo strokovno pot kot gostujoča raziskovalka. Doktorsko nalogo je zagovarjala leta 2009 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Od oktobra 2009 do maja 2013 je učila na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani. Od oktobra 2010 do februarja 2012 je sodelovala pri Evropskem kulturnem projektu Nedokončane modernizacije, leta 2012 je pripravila projekt Zgodbe slovenskega parlamenta in arhitekturno raziskavo za slovenski paviljon na umetniškem bienalu v Benetkah. Od leta 2013 je zaposlena na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, od leta 2014 je vpisana tudi na podiplomski program Primerjalni študij idej in kultur na ZRC SAZU v Ljubljani.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Nonument now! : an essay on constituting the visibility of a disappearing collective remembrance
Poglavje v knjigi
2020

GRABAR, Nika. Nonument now! : an essay on constituting the visibility of a disappearing collective remembrance. V: TOMŠIČ, Neja (ur.), et al. Nonument. Ljubljana: MoTA - Museum of Transitory Art, 2020. Str. 10-20. MoTA editions, 04. ISBN 978-961-95111-0-7. [COBISS.SI-ID 38568195]

Odprto : dialogi v sodobni arhitekturi = Open : dialogues in contemporary architecture
Zbornik
2019

GRABAR, Nika, KAVČIČ, Lenka, KÜTÜKÇÜOĞLU, Burcu, OPAZO ORTIZ, Daniel, RICCHI, Daria, GRABAR, Nika (urednik), KAVČIČ, Lenka (urednik). Odprto : dialogi v sodobni arhitekturi = Open : dialogues in contemporary architecture. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Afront, zavod za prostorsko inovativnost, 2019. 111 str., ilustr. Zbirka Dialogi. ISBN 978-961-7032-20-8. [COBISS.SI-ID 302732544]

Nove Benetke : natečaj za območje Tronchetto in temporalnost arhitekture
Znanstveni članek
2018

GRABAR, Nika. Nove Benetke : natečaj za območje Tronchetto in temporalnost arhitekture. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28, št. 3, str. 535-552, ilustr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/12/ASHS_28-2018-3_GRABAR.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2018.33. [COBISS.SI-ID 3696004], [SNIP, WoS, Scopus]

Planning and ideology : American-Yugoslav project
Poročilo
2017

GRABAR, Nika. Planning and ideology : American-Yugoslav project. [New York]: Rockefeller Archive Center Research Reports, 2017. https://www.issuelab.org/resources/29334/29334.pdf. [COBISS.SI-ID 3629700]

Arhitektura kot možnost : primer Rog
Znanstveni članek
2017

GRABAR, Nika. Arhitektura kot možnost : primer Rog. V: MOZETIČ, Polona (ur.), TAMŠE, Danijela (ur.). Avtonomna tovarna Rog. Ljubljana: Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2017. Letn. 45, št. 270, str. 45-59. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, letn. 45, št. 270. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 3603076]

Prostor umetnosti! = Art and space!
Poglavje v zborniku
2017

GRABAR, Nika. Prostor umetnosti! = Art and space!. V: TREBUŠAK, Alenka (ur.), et al. Utopija, distopija: arhitektura, mesto, teritorij = Utopia, dystopia = architecture, city, territory : Muzej in galerije mesta Ljubljane Mestna galerija Ljubljana, 28. 9.-12. 11. 2017. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2017. Str. 161-181. ISBN 978-961-6969-21-5. [COBISS.SI-ID 3603588]

Landscape windows wallpaper
Poglavje v zborniku
2013

GRABAR, Nika. Landscape windows wallpaper. V: VIDMAR, Vladimir (ur.), et al. Za naše gospodarstvo in kulturo = For our economy and culture. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: Galerija Škuc, 2013. Str. 95-151, ilustr. ISBN 978-961-6509-34-3, ISBN 978-961-6751-67-4. [COBISS.SI-ID 2928004]

5 + 2 points on architecture and ideology
Poglavje v zborniku
2012

GRABAR, Nika. 5 + 2 points on architecture and ideology. V: MRDULJAŠ, Maroje (ur.), KULIĆ, Vladimir (ur.). Unfinished modernisations : between utopia and pragmatism : [architecture and urban planning in the former Yugoslavia and the successor states]. Zagreb: UHA/CCA, 2012. Str. [64]-77, ilustr. ISBN 978-953-6646-24-1. [COBISS.SI-ID 1024324960]

Parlament - tri zgodbe : arhitektura, umetnost, spomin
Znanstvena monografija
2012

GRABAR, Nika, ŠIROK, Kaja, VOVK, Martina. Parlament - tri zgodbe : arhitektura, umetnost, spomin. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-25-4. [COBISS.SI-ID 264697600]

Umetniška dejavnost

Učinek bližine
Razstava
2016

Učinek bližine; razstava, Galerija Vžigalica, Ljubljana, Nika Grabar (avtorica razstave)

Format oblivion
Film
2012

Format oblivion. Ljubljana: [production] SCCA – Center for contemporary arts, 14 min, 44 sek. https://vimeo.com/57311013, Nika Grabar (scenarist, režiser)