Alumni

Klub alumnov UL FA združuje absolvente, diplomante, magistrante in doktorante vseh študijskih programov, ki jih izvaja UL FA. Klub alumnov UL FA skrbi za vzpostavljanje in vzdrževanje stikov, strokovno izobraževanje in sodelovanje na področjih arhitekture in urbanizma ter medgeneracijsko kolegialno druženje. Klub alumnov UL FA je povezan v široko mrežo alumni klubov (57) Univerze v Ljubljani.

Vodja alumni kluba
asist. Miha Munda
Kontakt
miha.munda@fa.uni-lj.si
Vodja referata za študentske zadeve
Mojca Rozman
Kontakt
mojca.rozman@fa.uni-lj.si

Zakaj se pridružiti?

1. Neposreden dostop do drugih alumnov UL. Poiščite strokovnjaka na svojem področju, sprašujte, predstavite idejo, razvijajte novosti skupaj z drugimi alumni UL.

2. Mreženje in iskanje novih poslovnih priložnosti. Poiščite partnerja za nov projekt oz. se povežite s tistimi, ki partnerje iščejo.

3. Redno objavljena prosta delovna mesta. Preverite katera podjetja iščejo prav take profile kot je vaš.

4. Aktivnosti in dogodki namenjeni alumnom UL. Ostanite obveščeni o dogajanju, ki je namenjeno prav vam. Ne zamudite obletnice vaše generacije ali nadgrajujte svoje znanje z zanimivimi predavanji in delavnicami.

5. Mentorski program za prenos znanja. Če iščete usmeritev kako nadgraditi svojo karierno pot ali želite predati svoje znanje mlajšim generacijam, lahko to storite v skupnosti alumnov UL.

6. Povežite se s prijatelji iz študentskih dni in skupaj obujajte spomine.

7. Koriščenje ugodnosti. Univerza v Ljubljani in njene članice se povezujejo z različnimi partnerskimi organizacijami, ki nudijo alumnom UL določene ugodnosti. Pogoj za koriščenje ugodnosti je identifikacijska številka posameznika, s katero dokazuje, da je alumen UL. Identifikacijska številka je posamezniku dodeljena ob vstopu v spletni portal.

Etični kodeks

Klubi alumnov Univerze v Ljubljani, vsi njihovi člani, sodelavci in prostovoljci (pod skupnim imenom alumni UL), spoštujejo Etični kodeks alumnov Univerze v Ljubljani. Etični kodeks odraža željo klubov alumnov Univerze v Ljubljani, da vsi njihovi člani upoštevajo visoke etične in moralne standarde.

Etični kodeks ne nadomešča, temveč dopolnjuje veljavno zakonodajo in druga pravila posamezne stroke ali strokovnih združenj, katerih član je lahko posamezni alumen UAlumni UL se zavzemamo za spoštovanje in uporabo teh vrednot:

  • Integriteta Alumni UL držimo svoje obljube. Naše dobro ime sloni na poštenju, pravičnosti in spoštovanju vsakogar.
  • Modrost Alumni UL cenimo in delimo svoje znanje. Verjamemo, da je znanje ključ do osebnega, strokovnega in narodnega razvoja.
  • Odgovornost Alumni UL sprejemamo odgovornost do mlajših rodov in narodnega napredka. Mlade pomagamo vzgajati v vrhunske strokovnjake.
  • Ponos Alumni UL se zavedamo kakovosti izobrazbe, ki smo je bili deležni na Univerzi v Ljubljani. Spoštujemo njeno bogato zgodovino in njen prispevek k razvoju slovenskega naroda. S ponosom se predstavljamo kot njeni alumni in krepimo njen ugled.
  • Sodelovanje Skupaj lahko dosežemo več. Alumni UL se povezujemo in si pomagamo.


Alumni UL upoštevamo zakone in se medsebojno spoštujemo.

V okviru dejavnosti klubov alumnov Univerze v Ljubljani ohranjamo visoko raven komunikacije in se izogibamo sovražnemu govoru, kar med drugim vključuje izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi diskriminatorne ali uperjene proti različnim manjšinam, strokam ali javno izpostavljenim posameznikom.

Kršitve etičnega kodeksa se lahko sankcionirajo z različnimi oblikami disciplinskih ukrepov, ki zajemajo:

  • opozorilo o kršitvi etičnega kodeksa alumnov UL,
  • začasen ali popoln preklic koriščenja ugodnosti alumnov UL,
  • začasno ali trajno prepoved uporabe spletnega portala,
  • opozorilo pred izključitvijo,
  • začasno ali trajno izključitev iz kluba alumnov.

Disciplinski ukrep lahko izreče vodja kluba, katerega član je kršitelj, oziroma v primeru kršitve kluba rektorat Univerze v Ljubljani.

Opažene kršitve lahko sporočite svojemu klubu alumnov oz. v primeru kršitve kluba Univerzi v Ljubljani na elektronski naslov alumni@uni-lj.si.

Pogosta vprašanja

Od kod izvira beseda alumen?

Latinska beseda alumnus pomeni negovanec in tudi učenec ter izhaja iz glagola alere, kar pomeni negovati. Moška oblika besede je alumnus (v množini alumni), ženska oblika je alumna (v množini alumnae).

Beseda alumnus (mn. alumni) se uporablja kot oznaka nekdanjega študenta oziroma diplomanta posamezne izobraževalne ustanove (šole, fakultete, univerze), medtem ko se z besedo alumna (mn. alumnae) označujejo nekdanje študentke oziroma diplomantke ustanov, ki izobražujejo izključno ženske. Z vnosom ideje o alumnih v širši svetovni prostor ter prepoznavanjem dodane vrednosti klubov alumnov se vse pogosteje dogaja, da klube alumnov ustanavljajo tudi interna izobraževalna središča večjih podjetij.

V povezavi z oznako alumni se pogosto pojavlja latinska besedna zveza alma mater, sestavljena iz besed alma (prijazna, negujoča) in mater (mati). Besedna zveza se je prvotno uporabljala kot oznaka različnih rimskih boginj, po padcu Rima pa tudi v povezavi s krščansko Devico Marijo kot materjo vseh ljudi.

Današnji pomen besedne zveze alma mater se navezuje na moto najstarejše neprekinjeno delujoče univerze na svetu – bolonjske univerze, ustanovljene leta 1088. Besedno zvezo so v latinski različici prevzele mnoge izobraževalne ustanove po vsem svetu in s tem nakazale pomen ter izobraževalno vlogo posamezne ustanove.

Beseda alumna se uporablja kot oznaka za diplomantke. Beseda alumni se uporablja kot oznaka za diplomante moškega spola oz. v množinski obliki za diplomante obeh spolov. Beseda je poslovenjena in se sklanja se po pravilih 1. ženske in 1. moške sklanjatve.

Kdo je alumen UL?

Alumen Univerze v Ljubljani je vsak posameznik, ki je uspešno zaključil študij na kateri koli članici Univerze v Ljubljani in za to prejel uradno dokazilo. Pri tem čas zaključka študija, ime študijskega programa ter stopnja zaključenega študija niso pomembni.

Ali sem lahko hkrati študent in alumen?

Lahko. Hkrati ste lahko študenti in alumni tisti, ki:
– ste študij na prvi stopnji že zaključili in ga nadaljujete na drugi stopnji,
– ste zaključili enovit magistrski študij ali študij na drugi stopnji in ga nadaljujete na tretji stopnji,
– ste zaključili študij na tretji stopnji in ste vpisali podoktorski študij.

Nisem državljan Slovenije. Ali sem lahko kljub temu alumen UL?

Tudi tuji državljani, ki so zaključili študij na Univerzi v Ljubljani, so lahko alumni UL.
Zanje veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane: uspešen zaključek študija na kateri koli članici Univerze v Ljubljani z izdanim uradnim dokazilom. Pri tem čas zaključka študija, ime študijskega programa ter stopnja zaključenega študija niso pomembni.

Izgubil oz. uničil sem svojo diplomo. Kje lahko zaprosim za duplikat?

Pridobivanje duplikata diplome poteka v dveh korakih.

Najprej morate preklicati izvirnik v Uradnem listu RS. To lahko uredite na vseh upravnih enotah po Sloveniji. Ob tem boste morali plačati takso po veljavnem ceniku.

V referatu svoje matične fakultete/akademije z dokazilom o preklicu v Uradnem listu RS (zadostuje račun o plačilu takse) zaprosite za duplikat.

Izdaja duplikata se zaračuna po veljavnem ceniku vpisnine in prispevkov s tarifnim delom za tekoče študijsko leto. Aktualen cenik študijskega leta 2017/2018 si lahko ogledate tukaj.

Kaj pomeni Alumni UL?

Ime Alumni UL združuje vse klube alumnov članic Univerze v Ljubljani (23 fakultet in tri umetniške akademije).

Pod tem imenom univerza in njene članice izvajajo dejavnosti za svoje diplomante.

Pri izvajanju dejavnosti jih vodijo skupne vrednote, ki so opisane v Etičnem kodeksu alumnov Univerze v Ljubljani.

Z enakim imenom naslavljamo ekskluzivni spletni portal, namenjen izključno povezovanju alumnov Univerze v Ljubljani.

Vpisan sem v klub alumnov na svoji matični fakulteti. Ali se moram vpisati tudi v Alumni UL?

Alumni UL je ime, pod katerim delujejo vsi klubi alumnov Univerze v Ljubljani, vendar samo po sebi ni klub. Za več informacij o Alumni UL preberite odgovor na prejšnje vprašanje.

Nisem dokončal študija. Sem lahko kljub temu alumen UL?

Čeprav velja, da je alumen UL lahko vsak, ki je uspešno zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, pa občasno dovolimo izjemo k temu pravilu.

Skoraj alumni UL so tisti posamezniki, ki študija niso dokončali, so pa na svojem področju dela dosegli izjemne rezultate.

Če se prepoznate kot tak posameznik in bi želeli postati član kluba alumnov svoje fakultete/akademije, vas vabimo, da pod zavihkom O nas poiščete podatke za stik vodje kluba, v katerega se želite včlaniti, in z njim stopite v stik.

Zaključil sem interdisciplinarni študij. V kateri klub naj se včlanim?

Nekateri interdisciplinarni študiji imajo svoje klube alumnov, zato se najprej pozanimajte, ali to velja tudi za vaš študij.

Če vaš študij nima svojega kluba, pod zavihkom O nas poiščite tisto fakulteto/akademijo, ki vam je izdala listino o zaključenem študiju. Tam boste našli dodatne informacije za ukrepanje.

Zaključil sem dvopredmetni študij. V kateri klub naj se včlanim?

V primeru dvopredmetnega študija se lahko včlanite v dva kluba oz. pod zavihkom O nas poiščete tisto fakulteto/akademijo, ki vam je izdala listino o zaključenem študiju. Tam boste našli dodatne informacije za ukrepanje.

Kdo lahko koristi ugodnosti za alumne UL?

Ugodnosti za alumne UL lahko koristi vsak posameznik, ki je član katerega koli kluba alumnov Univerze v Ljubljani in se je registriral na spletnem portalu Alumni UL. S tem si je pridobil edinstveno identifikacijsko kodo, s katero pri koriščenju ugodnosti izkazuje svojo identiteto.

Kaj je spletni portal Alumni UL?

Spletni portal Alumni UL je spletno okolje alumnov Univerze v Ljubljani, kjer se alumni UL lahko:
– povezujejo,
– poiščejo nekdanje sošolce,
– sklepajo nova poslovna sodelovanja,
– pridobijo informacije o dejavnosti kluba alumnov in se prijavijo nanje,
– iščejo nove priložnosti med objavljenimi prostimi delovnimi mesti,
– poiščejo mentorja ali predajo svoje izkušnje mladim alumnom UL,
– stopijo v stik s strokovnjaki,
– ostanejo obveščeni o delovanju matične fakultete/akademije ter univerze.

Facebook
Instagram

Več informacij na spletni strani AlumniUL.