Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Knjižnica

Knjižnica UL FA je visokošolska knjižnica, namenjena predvsem potrebam študentov, profesorjev in raziskovalcev fakultete pri študiju in pri njihovem pedagoškem ter raziskovalnem delu.

Delovni čas
V SEPTEMBRU bo knjižnica odprta od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.00 ter v petek od 9.00 do 14.00.

Izven delovnega časa lahko gradivo vrnete v knjižni nabiralnik pred knjižnico.
Vodja knjižnice/nakup in obdelava gradiva
+386 1 20 00 723
Izposoja/Informacije
+386 51 315 658
+386 1 2000 751
Vnos bibliografij
+386 1 2000 751
Telefaks
+386 1 4257 414
E-naslov knjižnice

Medknjižnična izposoja
Facebook

Knjižnica skrbi za …

  • sistematično zbiranje, hranjenje in izposojo strokovnega gradiva,
  • dopolnjevanje zbirke obvezne in priporočene literature za študij pri posameznih predmetih,
  • dopolnjevanje referenčne čitalniške zbirke (slovarji, strokovni priročniki, enciklopedije …),
  • kontinuirano zbiranje in hranjenje vodilnih domačih in tujih revij s področja arhitekture in urbanizma,
  • dopolnjevanje osebnih bibliografij raziskovalcev,
  • dostop do informacijskih virov.

Namen knjižnice je utrjevanje njene aktivne vloge v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti matične fakultete z nudenjem učinkovite podpore in z zagotavljanjem hitrih, visoko kakovostnih knjižničnih in informacijskih storitev pri zadovoljevanju informacijskih potreb njenih primarnih uporabnikov.