Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Samostojni strokovni delavec
Špela Gala

univ. dipl. lit. komp. in rus.

  • Delovne naloge in pristojnosti
    Izposoja knjižničnega gradiva, svetovanje uporabnikom knjižnice.