Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Vodja knjižnice
Špela Gala

univ. dipl. lit. komp. in rus.