Svetlobni LAB

Ideja o laboratoriju za raziskovanje na področju svetlobe in barve v okviru fakultete ni nova, saj je teoretična dognanja vedno potrebno potrditi tudi praktično, s poizkusi. Nekatere znane arhitekturne fakultete v tujini v svoje študijske programe vključujejo tudi eksperimentalno delo na področju svetlobe in barve.

Kontakt
tomaz.novljan@fa.uni-lj.si

V študijskem letu 2008/2009 se je priložnost za vzpostavitev podobnega laboratorija pojavila tudi na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Za potrebe raziskovalne naloge v okviru podiplomskega študija Nine Bašelj Pavlin, u.d.i.a., pod mentorstvom doc. Črtomira Mihelja, u.d.i.a. (FA) in somentorstvom  prof. dr. Marka Poliča (FF),  je bil na pobudo doc. Črtomira Mihelja ter ob pomoči sponzorjev v prostorih Fakultete za arhitekturo postavljen Začasni raziskovalni  laboratorij barve in svetlobe. Po končani raziskavi, spomladi 2009, je bil, zopet na pobudo doc. Črtomira Mihelja,  s sklepom senata Fakultete za arhitekturo laboratorij odkupljen in premeščen na stalno lokacijo v kletnih prostorih nove stavbe Fakultete za arhitekturo.

Odgovornost za Svetlobni laboratorij Fakultete za arhitekturo in njegovo vodenje s študijskim letom 2009/2010 formalno prevzema doc. dr. Tomaž Novljan, u.d.i.a., nosilec predmetov Svetloba in osvetlitev v prostoru ter Barvna metrika in uporaba barve v arhitekturi.

Izhodišče za raziskovanje svetlobe

Arhitektura je multidisciplinarna stroka, prav tako pa tudi študij. Na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo si stalno prizadevamo dosegati čim večjo stopnjo odličnosti. Tako na umetniškem, kot na znanstveno raziskovalnem področju, ki ju združujemo v pedagoškem procesu.  Ta je sestavljen iz podajanja različnih teoretičnih znanj (tudi drugih strok) in projektnega preverjanja praktičnih izkušenj, t.i. seminarskega dela. Svetloba kot eden bistvenih gradnikov prostora ima prav tako svoja teoretična izhodišča optike, barvne teorije in fotometrije. Vsa ta znanja svojo pravo vrednost dosežejo šele s praktično preveritvijo, bodisi v naravnem okolju, bodisi na modelih v pomanjšanem merilu. Do sedaj te možnosti na naši fakulteti žal ni bilo, znanje se je podajalo pretežno teoretično. Priložnost pa se ponuja sedaj, z vzpostavitvijo svetlobnega laboratorija, ki bi tako v pedagoško, kot tudi strokovno delo vnesel novo, prepotrebno praktično dimenzijo.

Namen in cilj laboratorija

Izboljšati pogoje za raziskovanje fenomena svetlobe s sočasnim razvijanjem svetlobne kulture ter skozi poglabljanje znanja pridobivati praktične izkušnje o svetlobi in barvi v prostoru. Ob sočasni podpori fizikalno teoretičnih osnov izrabljati svetlobo v korist oblikovanja prostora – arhitekture. Laboratorij predstavlja poligon za nadgradnjo pedagoškega in raziskovalnega procesa ter kot podporni instrumentarij vsakodnevne projektantske prakse. Uporabnost svetlobnega laboratorija kot izoliranega prostora ponuja možnost ustvarjanja različnih ambientalno svetlobnih pogojev in njihovo skoraj neskončno prilagajanje, kar bo mogoče izkoriščati na vseh segmentih arhitekurne stroke:

Pedagoško delo

 • pri predmetu Svetloba in osvetlitev v prostoru, Barve in barvna metrika v arhitekturi, seminarski projekti,
 • ponazoritev  učinkov različnih barvnih svetlob in barvnih temperatur na percepcijo prostora in posameznih objektov v prostoru,
 • vpliv barvne svetlobe na obliko, predmetov,
 • študij svetlobno barvni kontrasti,
 • študij sence (izvor, barva, kontrast svetlo/temno),
 • študij študij bleščanja,
 • vpoj in odboj svetlobe od različnih površin glede na barvo in teksturo,
 • študij psihološkega vpliva svetlobe in barvne svetlobe na človeka,
 • študij naravne osvetlitve

Strokovno delo

Za svetlobne analize in simulacije interiera in eksteriera ter simulacije osončenja  in senčenja na fizičnih modelih, izdelava strokovnih ekspertiz, upoštevaje spremembe dnevnega in letnega časa, simulacije odrske osvetlitve v pomanjšanem merilu, kot kompakten fotografski studio itd.

Znanstveno raziskovalno delo na področju svetlobe in osvetlitve

Preizkusi in meritve s področja osvetljenosti, svetlosti, barvne temperature, barvnega spektra, odboja, refrakcije, kontrasta ipd.

Umetniško delo

Oblikovanje svetlobe na področju sence in barve, scenografije in fotografije.

Obstoječa oprema oz. konfiguracija

Svetlobni laboratorij v obstoječi konfiguraciji omogoča predvsem dinamično kreiranje abstraktnih svetlobnih ambientov različnih barv in barvnih temperatur. To omogoča študij vpliva elementarnega barvnega prostora na percepcijo človeka. Ta je zaradi »biološke ure« in cirkadijskega ritma s spremembo dnevnega in letnega časa različna. Barvni vtisi, ki jih generirajo računalniško krmiljeni sestavi polprevodniških LED izvorov barvne svetlobe omogočajo simuliranje svetlobnih pogojev, ki nastajajo v naravi. Poleg tega omogoča laboratorij še študije vplivov barvne svetlobe na posamezne objekte v prostoru in njihov odnos do opazovalca oz. uporabnika tega prostora. Dvojna stena z vmesnim prostorom širine cca. 40 cm omogoča nameščanje dodatnih svetlobnih teles in raznobarvnih odbojnih površin.

Nadgradnja

V prihodnosti bo potrebno obstoječo funkcijo laboratorija nadgraditi za potrebe simulacije in študije naravne osvetljenosti. Pod strop bo potrebno namestiti dodatne podkonstrukcije za montažo različnih svetlobnih teles – reflektorjev in filtrov, ki bi splošni osvetlitvi dodali še  točkovno barvno osvetlitev. Na ta način bi bilo mogoče v prostoru laboratorija obravnavati tudi  arhitekturne modele v pomanjšanem merilu.  Dodatna dopolnitev bo napeljava  svetlobnega vodnika, ki bo interier ambienta povezoval z eksterierom (na J fasadi zgradbe fakultete) in bo služil za zajem naravne svetlobe. S tem bi ne le simulirali, temveč neposredno prenašali in izkoriščali svetlobne impulze atmosferskih pogojev v realnem času. Za potrebe študija osončenja na fizičnih modelih bo potrebno zasnovati in izdelati pomično platformo (z možnostjo namestitve račnalniško krmiljenega električnega pogona za zvezno spreminjanje njene lege – »azimuta« in vpadnega kota »sončnih žarkov«), na katero bi lahko postavljali makete objektov in interierov v različnih merilih ter opazovali in beležili učinke svetlobe, sence in odboja – kot elementov za arhitekturne in urbanistične parametre, jih med seboj primerjali, fotografirali, dokumentirali, procesirali ipd. Opisani mehanizem bi omogočal poljubno izbiro naklona platforme glede na letni in dnevni čas.

Sponzorji pri izdelavi in postavitvi

 • TIM-ING d.o.o., Izola
 • Steklarstvo Moste d.o.o., Ljubljana
 • Mizarstvo Anton Škof  s.p., Ljubljana.