Kontakti

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Telefon
+386 (0)1 200 07 49
Faks
+386 (0)1 425 74 14
E-mail
dekanat@fa.uni-lj.si

Tajnik

Karmen Marolt
+386 (0)1 200 07 64
karmen.marolt@fa.uni-lj.si

Dekanat

Vodja službe
Slavica Simonović
+386 (0)1 200 07 55
slavica.simonovic@fa.uni-lj.si
Poslovna sekretarka

+386 (0)1 200 07 49

Služba za vzdrževanje

Vratarnica/Recepcija
Đuka Đorđić
+386 (0)1 200 07 35
duka.dordic@fa.uni-lj.si
Vratarnica/Recepcija
Sebastjan Štraus
+386 31 568 279
sebastjan.straus@fa.uni-lj.si
Vratarnica/Recepcija
Karel Žnidarič
+386 31 568 279
karel.znidaric@fa.uni-lj.si
Tehnična delavka
Stanislava Duša
+386 (0)1 200 07 48
stanka.dusa@fa.uni-lj.si
Samostojni strokovni delavec
Samo Kralj
+386 (0)1 200 07 28
samo.kralj@fa.uni-lj.si

Kadrovska služba

Pomočnik tajnika za splošno pravne in kadrovske zadeve
Alenka Konšek
+386 (0)1 200 07 21
alenka.konsek@fa.uni-lj.si
Samostojni strokovni delavec
Sebastian Pepelnak
+386 (0)1 200 07 52
sebastian.pepelnak@fa.uni-lj.si
Samostojni strokovni delavec
Maja Furlan
+386 (0)1 200 07 84
maja.furlan@fa.uni-lj.si

Finančno-računovodska služba

Vodja službe
mag. Mojca Potočnik Kogovšek
+386 (0)1 200 07 22
mojca.kogovsek@fa.uni-lj.si
Samostojni strokovni delavec
Benjamin Begič
+386 (0)1 200 07 32
benjamin.begic@fa.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavka
Lidija Matul
+386 (0)1 200 07 32
lidija.matul@fa.uni-lj.si
Strokovna delavka
Darja Mesojedec
+386 (0)1 200 07 32
darja.mesojedec@fa.uni-lj.si

Referat za študentske zadeve

Vodja službe
Mojca Rozman
+386 (0)1 200 07 82
mojca.rozman@fa.uni-lj.si
Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
mag. Andreja Anžin
+386 (0)1 200 07 10
andreja.anzin@fa.uni-lj.si
Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU), Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
Danijela Šinkovec
+386 (0)1 200 07 80
danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si
Doktorski študijski program Arhitektura (DRŠA)
Katja Knez
+386 (0)1 200 07 74
katja.knez@fa.uni-lj.si

Služba za raziskovalno dejavnost

Vodja službe
dr. Marjeta Stevanović
+386 (0)1 200 07 29
marjeta.stevanovic@fa.uni-lj.si
Samostojni strokovni delavec
Tina Vujašković
+386 (0)1 200 07 29
tina.vujaskovic@fa.uni-lj.si

Služba za informatiko

Vodja službe
Evgen Klemenc
+386 31 670 914
evgen.klemenc@fa.uni-lj.si

Knjižnica

Vodja službe
Špela Gala
+386 (0)1 20 00 723
spela.gala@fa.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavka
Mojca Dolčič
+386 (0)1 20 00 751
mojca.dolcic@fa.uni-lj.si
Samostojni strokovni delavec
Jaka Špiler
+386 (0)1 20 00 751
jaka.spiler@fa.uni-lj.si
Telefaks
+386 (0)1 42 57 414
E-naslov
knjiznica@fa.uni-lj.si

Študentski svet UL FA

Predsednik
Filip Živković
Podpredsednica
Veronika Tržan
Tajnik
Marko Stavrev
Svetniki
Fedja Kovič, Filip Mikuž, Neža Napret, Lara Jana Gabrijel, Urša Koželj, Martin Smrekar, Neža Napret, Josipa Regović