Tehnični delavec
Stanislava Duša

  • Delovne naloge in pristojnosti
    Organiziranje in vodenje strežbe na prireditvah, poslovnih sestankih, kolegijih, pomoč pri lažjih administrativnih opravilih.