Varstvo osebnih podatkov

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov na UL FA
Slavica Simonović, vodja Dekanata
Kontakt
slavica.simonovic@fa.uni-lj.si

Pravilnik o varnosti obdelave osebnih podatkov na UL (23.4.2020)

  • Izjava delavca oz. pogodbenika o varnosti osebnih podatkov
  • Izjava zunanjega izvajalca o varnosti osebnih podatkov
  • Vzorci posredovanj osebnih podatkov
  • Seznam varnostnih politik UL FA

Postopek uveljavljanja pravic posameznikov

Postopek uveljavljanja pravic posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov – » Pravice posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo v sklopu izvajanja dejavnosti UL FA kot izhajajo iz veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov so sledeče:

  • preverjanje kateri podatki se obdelujejo,
  • pravica dostopa do vseh osebnih podatkov posameznika, ki zaproša za dostop,
  • popravljanje obdelovanih osebnih podatkov,
  • brisanje tistih osebnih podatkov katere UL FA obdeluje na podlagi danega soglasja posameznika,
  • prenos in nasprotovanje uporabi podatkov v primerih, ko je potrebno soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov ter zahteva za omejitev take uporabe osebnih podatkov.

Izvajanje videonadzora v prostorih fakultete

Pooblaščena oseba (DPO) za področje GDPR na ravni UL je ga. Nina Komočar Urbanija.