Tržna dejavnost

Fakulteta za arhitekturo je tesno povezana tako z lokalnim kot z mednarodnim okoljem. Redno sodelovanje fakultete z lokalnimi skupnostmi, državo in gospodarstvom pomeni prenos znanja na vse ravni družbenega življenja ter kakovostno implementacijo fakultetnega znanja v okolje, v katerem deluje.