Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Strokovna mnenja, elaborati

UL FA nudi pripravo visoko specializiranih študijskih elaboratov oziroma elaboratov idejnih preizkusnih projektov ter idejnih arhitekturnih in urbanističnih zasnov, ki so manj pogoste in nimajo ustaljene formalne strukture.

Kontakt
Slavica Simonović, vodja Dekanata
+386 1 200 07 55 
slavica.simonovic@fa.uni-lj.si