Študij

Študij na fakulteti teži k izobrazbi kritično mislečih ustvarjalcev, ki so sposobni tako samostojnega vodenja nalog na področju arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja kakor tudi v drugih ustvarjalnih poklicih