Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Zaključek študija

Postopki v zvezi s prijavo in potrditvijo teme ter z zagovorom zaključnega dela na posameznih študijskih programih UL FA

Časovnica za pristop k izdelavi zaključnega dela:

Študijski koledar za Enoviti magistrski študij arhitekture (EMŠA)

Študijski koledar za Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
in Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)

Zagovore zaključnih del je mogoče spremljati v koledarju dogodkov.