Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Zaključek študija

Postopki v zvezi s prijavo in potrditvijo teme ter z zagovorom zaključnega dela na posameznih študijskih programih UL FA

Časovnica za pristop k izdelavi zaključnega dela:

  • Študijski koledarji za Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijski koledarji za Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)in
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)

Zagovore zaključnih del je mogoče spremljati v koledarju dogodkov.

Oddaja elektronskih oblik pisnih zaključnih del in preverjanje podobnosti vsebine na UL FA