Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Urniki

Urniki po študijskih programih

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)

Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)

Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)