Urniki

Urniki po študijskih programih

Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)

Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)

Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)