Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Arhitekturne in urbanistične delavnice

Arhitekturne in urbanistične delavnice so praktični preizkusi, pri katerih študenti skupaj z mentorji preverjajo teoretična znanja pri reševanju konkretnih prostorskih in arhitekturnih problemov v različnih merilih in na različnih lokacijah.

Kontakt
Slavica Simonović, vodja Dekanata
+386 1 200 07 55
slavica.simonovic@fa.uni-lj.si

Fakulteta neposredno sodeluje z različnimi družbenimi subjekti, ki so podvrženi prostorskim odločitvam, v obliki dela pri predmetih Arhitekturna delavnica, Urbanistična delavnica in Projektiranje ter pri različnih raziskovalnih projektih ARRS oziroma EU.

Posredni način sodelovanja vključuje vzporedno umetniško, strokovno ali znanstveno delo pedagogov, ki formalno sicer ne poteka v okviru Fakultete za arhitekturo, a vseeno omogoča in spodbuja prenos aktualnih znanj ter izkušenj.