Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Vizitka fakultete

Ime zavoda, krajše ime in ime zavoda v angleščini
Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo / UL FA
University of Ljubljana Faculty of Architecture
Ulica in kraj
Zoisova cesta 12
1000 Ljubljana
Elektronski naslov
dekanat@fa.uni-lj.si
Telefon
+386 (0)1 200 07 49
Telefaks
+386 (0)1 42 57 414
Matična številka
1626949000
Identifikacijska številka za DDV
SI48046167
 Transakciski podračun pri UJP
SI56 01100-6030707895
SWIFT/BIC
BSLJSI2X