Tajnik fakultete
Karmen Marolt

univ. dipl. soc.

  • Delovne naloge in pristojnosti
    Strokovna pomoč Senatu, strokovna pomoč Upravnemu odboru, skrb za nemoteno delovanje strokovnih služb.