Pomočnik tajnika za kadrovske in splošno pravne zadeve
Alenka Konšek

univ. dipl. prav.

  • Delovne naloge in pristojnosti
    Vodenje kadrovske službe, splošno pravna vprašanja, strokovna pomoč Habilitacijski komisiji.