Assistant Professor
Nika Grabar

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Nonument now! : an essay on constituting the visibility of a disappearing collective remembrance
Chapter in a book
2020

GRABAR, Nika. Nonument now! : an essay on constituting the visibility of a disappearing collective remembrance. V: TOMŠIČ, Neja (ur.), et al. Nonument. Ljubljana: MoTA - Museum of Transitory Art, 2020. Str. 10-20. MoTA editions, 04. ISBN 978-961-95111-0-7. [COBISS.SI-ID 38568195]

Odprto : dialogi v sodobni arhitekturi = Open : dialogues in contemporary architecture
Collection
2019

GRABAR, Nika, KAVČIČ, Lenka, KÜTÜKÇÜOĞLU, Burcu, OPAZO ORTIZ, Daniel, RICCHI, Daria, GRABAR, Nika (urednik), KAVČIČ, Lenka (urednik). Odprto : dialogi v sodobni arhitekturi = Open : dialogues in contemporary architecture. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Afront, zavod za prostorsko inovativnost, 2019. 111 str., ilustr. Zbirka Dialogi. ISBN 978-961-7032-20-8. [COBISS.SI-ID 302732544]

Nove Benetke : natečaj za območje Tronchetto in temporalnost arhitekture
Scientific article
2018

GRABAR, Nika. Nove Benetke : natečaj za območje Tronchetto in temporalnost arhitekture. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28, št. 3, str. 535-552, ilustr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/12/ASHS_28-2018-3_GRABAR.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2018.33. [COBISS.SI-ID 3696004], [SNIP, WoS, Scopus]

Planning and ideology : American-Yugoslav project
Report
2017

GRABAR, Nika. Planning and ideology : American-Yugoslav project. [New York]: Rockefeller Archive Center Research Reports, 2017. https://www.issuelab.org/resources/29334/29334.pdf. [COBISS.SI-ID 3629700]

Arhitektura kot možnost : primer Rog
Scientific article
2017

GRABAR, Nika. Arhitektura kot možnost : primer Rog. V: MOZETIČ, Polona (ur.), TAMŠE, Danijela (ur.). Avtonomna tovarna Rog. Ljubljana: Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2017. Letn. 45, št. 270, str. 45-59. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, letn. 45, št. 270. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 3603076]

Prostor umetnosti! = Art and space!
Chapter in a collection
2017

GRABAR, Nika. Prostor umetnosti! = Art and space!. V: TREBUŠAK, Alenka (ur.), et al. Utopija, distopija: arhitektura, mesto, teritorij = Utopia, dystopia = architecture, city, territory : Muzej in galerije mesta Ljubljane Mestna galerija Ljubljana, 28. 9.-12. 11. 2017. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2017. Str. 161-181. ISBN 978-961-6969-21-5. [COBISS.SI-ID 3603588]

Landscape windows wallpaper
Chapter in a collection
2013

GRABAR, Nika. Landscape windows wallpaper. V: VIDMAR, Vladimir (ur.), et al. Za naše gospodarstvo in kulturo = For our economy and culture. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: Galerija Škuc, 2013. Str. 95-151, ilustr. ISBN 978-961-6509-34-3, ISBN 978-961-6751-67-4. [COBISS.SI-ID 2928004]

5 + 2 points on architecture and ideology
Chapter in a collection
2012

GRABAR, Nika. 5 + 2 points on architecture and ideology. V: MRDULJAŠ, Maroje (ur.), KULIĆ, Vladimir (ur.). Unfinished modernisations : between utopia and pragmatism : [architecture and urban planning in the former Yugoslavia and the successor states]. Zagreb: UHA/CCA, 2012. Str. [64]-77, ilustr. ISBN 978-953-6646-24-1. [COBISS.SI-ID 1024324960]

Parlament - tri zgodbe : arhitektura, umetnost, spomin
Scientific monograph
2012

GRABAR, Nika, ŠIROK, Kaja, VOVK, Martina. Parlament - tri zgodbe : arhitektura, umetnost, spomin. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-25-4. [COBISS.SI-ID 264697600]

Artistic activity

Učinek bližine
Exhibition
2016

Učinek bližine; razstava, Galerija Vžigalica, Ljubljana, Nika Grabar (avtorica razstave)

Format oblivion
Film
2012

Format oblivion. Ljubljana: [production] SCCA – Center for contemporary arts, 14 min, 44 sek. https://vimeo.com/57311013, Nika Grabar (scenarist, režiser)