asist.
Vid de Gleria

univ. dipl. inž. arh.

Diplomirala je leta 2012 na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 2013 asistent za področje arhitekture. Kot somentor deluje pri seminarju 1-5, predmetih arhitekturno oblikovanje 1, družbene stavbe. Somentor magistrskih del, mednarodnih arhitekturnih delavnic, izobraževalnih procesih in programih gostujočih profesorjev: Sami Rintala, Juhani Pallasmaa, Idis Turato, Pia Ilonnen, Akos Morawanzsky, William Curtis,…  Je doktorski kandidat s poudarkom na urbanizmu in vplivu urbanih središč na ekosistemsko raznolikos. Pri svojem raziskovalnem delu je sodeloval v evropskih projektih: SEHSI Tempus in Erasmus+ projekt MEMUD. Ob pedagoškem delu vzporedno deluje na področju arhitekturnega polja kjer raziskuje povezavo med prakso in teorijo, pri čemer je glavni poudarek na trajnostnem in celostnem arhitekturnem prostoru in multidisciplinarnem pristopu. Z avtorsko skupino je leta 2020 ustanovil arhitekturni biro Strip lab kjer sodeluje na različnih projektih in natečajih, za katere je s skupino prejel več nagrad. 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Analiza stanja in potreb po stanovanjih v občini Semič
strokovna monografija
2022

Analiza stanja in potreb po stanovanjih v občini Semič : raziskovalni elaborat za potrebe priprave razvojnih projektov in podloga za pripravo stanovanjske politike v občini Semič. Semič: STRIP LAB: Občina, 2022. ISBN 978-961-91386-5-6. [COBISS.SI-ID 107463427]

Paths to se/f-sufficiency : Ljubljana self-sufficient city : 3rd Tempus Sehsi Summer School Icomposite work, Ljubljana
konferenčni zbornik
2016

ČERPES,llka (urednik), DE GLERIA. Vid (urednik),GL.AŽAR, Tadej (urednik), RUSTJA, Uroš (urednik), VUJOVIČ, Aleksander (urednik), ZOREC, Maruša (urednik). Paths to se/f-sufficiency : Ljubljana self-sufficient city : 3rd Tempus Sehsi Summer School Icomposite work, Ljubljana, 27thAugust - 10thSeptember 2016. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2016. 99 str.,ilustr. ISBN 978-961-6823-83-8 .[COBISS.51-ID 285998080]

Jezersko : kako prepoznati, ohranjati in živeti s tradicijo
strokovna monografija
2017

GLAŽAR, Tadej, REBOLJ, Jurij, ŠKRL MAREGA, Milena, ZOREC, Maruša, BOLČINA, Matjaž (urednik), GLAŽAR, Tadej (urednik), DE GLERIA, Vid (urednik), ZOREC, Maruša (urednik).Jezersko : kako prepoznati, ohranjati in živeti s tradicijo. Jezersko: Občina; Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2017. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6823-97-5. [COBISS.SI-ID

MEMUD - Middle European joint master student program
ERAZMUS+
2016

MEMUD - Middle European joint master student program / 2016-1-AT01-KA203-016692 / ERASMUS + / 2016-2019

TEMPUS SESHI - Regional sustainable development on the basis of eco-human synergetic interaction
TEMPUS
2013

TEMPUS SESHI - Regional sustainable development on the basis of eco-human synergetic interaction (multidisciplinary training course for MSc, PhD and LLL students in engineering)” (SEHSI).” / 543651-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPCR / 2014-2016

Paviljon prijateljstva
poletna šola
2016

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Keyo University, Tokyo / avtorji: Prof. mag. Tadej Glažar, asist. Vid de Gleria, Jure Henigsman mag. ing. arh., Žiga Rošer mag. ing. arh., Samo Kralj u.d.i.a., soavtroji: doc. dr. Simon Petrovčič, prof. dr. Hiroto Kobayashi, strct. eng. Akira Suzuki, asit. Kaz Yoneda, ekipa študentov Keyo in FA / izvedba lesenega paviljona v merilu 1:1, razstava projekta,

Umetniška dejavnost

Istrski kulturni center Izola; javni, projektni natečaj za istrski kulturni center v izoli
natečaj
2022

Enakovredno priznanje, avtorska ekipa Strip lab

Dom starejših in medgeneracijski center Ig
projekt
2022

avtorska ekipa Strip lab

Varstveno delovni center, Črnomelj / leseni paviljon breza
projekt
2022

avtorska ekipa Strip lab

Stanovanjska politika Semič
raziskava, participatorna delavnica, projekt
2020

avtorska ekipa Strip lab

Prenova čajne hiše CHA, Ljubljana
projekt
2022

avtorska ekipa Strip lab

Dostopni vodni center Brežice
natečaj
2021

Druga zvišana nagrada, avtorska ekipa Strip lab

Dozidava Biotehniške fakultete z zunanjo ureditvijo
natečaj
2021

Tretja nagrada, avtorska ekipa Strip lab, Jure Sadar

Dvostopenjski urbanistično – arhitekturni natečaj, Brdo 2
natečaj
2016

Enakovredno priznanje, projektna skupina: izr. prof. mag. Tadej Glažar, arhitekt; asist. Vid de Gleria, arhitekt; Jure Henigsman, arhitekt; Manca Starman, abs. arh; Jernej Prijon, arhitekt; Vid Razinger, arhitekt