izr. prof. dr.
Ilka Čerpes

univ. dipl. inž. arh.

Izobrazba

1982 – Univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture

1988 – Strokovni izpit za odgovorno projektantko

1997 – Znanstveni magisterij Strukturni pristop k urbanističnemu načrtovanju

2002 – Doktorat Samoorganizacija in urejanje naselij

Raziskovalno področje

Družboslovje in humanistika, Urbanizem, Arhitektura

Nagrade

1992 1. nagrada – natečaj Območje Barjanske ceste v Ljubljani

1992 2. nagrada – natečaj Ureditev spominskega parka Teharje

2009 1. nagrada – natečaj za Celovito ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturna zasnova upravnega središča

2011 3. nagrada – natečaj Partnerstvo Celovška,

2012 Mentorica prejemnikom 1. nagrade – natečaj Imagine Downtown Lafayette, Louisiana, ZDA.

2012 Mentorica prejemniku univerzitetne Prešernove nagrade Klemnu Kušarju.

2015 Mentorica nominiranki za študentsko nagrado Zagrebački salon arhitekture Nikolini Lukin

2019 Mentorica finalistu za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani Marku Rožmanu.

Gostovanja

École Nationale Supérieure d’Architecture Nantes, 2007

École Speciale d’Architecture Paris, 2012

ZHAW, Winterthur, 2015.

Technishe Universität Wien, 2018

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Urbanistično načrtovanje : raba prostora, tipologija stanovanjske gradnje, promet, parcelacija
Monografija
2008

ČERPES, Ilka, BLEJEC, Gašper, KOŽELJ, Janez. Urbanistično načrtovanje : raba prostora, tipologija stanovanjske gradnje, promet, parcelacija. V Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, 2008. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-6160-88-9. [COBISS.SI-ID 240823552]

Comprehensive assessment methodology for liveable residential environment
Članek
2019

SKALICKY, Vanja, ČERPES, Ilka. Comprehensive assessment methodology for liveable residential environment. Cities, ISSN 0264-2751. [Print ed.], Nov. 2019, vol. 94, str. 44-54, ilustr., doi: 10.1016/j.cities.2019.05.020. [COBISS.SI-ID 22401046] [uvrstitev revije v MBP (2018): Scopus (d), SSCI, AIAP, CGP, IBSS, PAIS, PUBMED, SA, WPSA] JCR IF: 3.853, SNIP IF: 1.919. (Izjemno delo A’’ po ARRS: izumbib.izum.si/bibliografije/A20191101093523-05853.html (31.10. 2019)).

Split III : razvoj načrta in izgradnja novega mestnega predela Splita po načelih ulice in mešanih rab
Članek
2015

KUKOČ, Višnja, ČERPES, Ilka. Split III : razvoj načrta in izgradnja novega mestnega predela Splita po načelih ulice in mešanih rab. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2015, letn. 25, št. 1, str. 103-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 3273604] [uvrstitev revije v MBP (2015): Scopus (h), AHCI, Scopus (d), HA, IBZ, SA, WPSA] SNIP IF: 0.914

Influence of structural changes in politics and the economy on the quality and integrity of residential environments in Slovenia
Članek
2019

SKALICKY, Vanja 1, ČERPES, Ilka 2. Influence of structural changes in politics and the economy on the quality and integrity of residential environments in Slovenia. Prostor, 2019 (v tisku). [uvrstitev revije v MBP (2019) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)].

Architecture for people : theses for the architectural policy of Slovenia
Monografija
2020

ČERPES, Ilka, DEŠMAN, Miha, KRAJCAR, Vlado. Architecture for people : theses for the architectural policy of Slovenia. Ljubljana: Faculty of Architecture, 2020. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-7032-30-7. [COBISS.SI-ID 304272640]. Arhitektura za ljudi : teze za arhitekturno politiko Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2019. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-7032-27-7. [COBISS.SI-ID 303631104]

Umetniška dejavnost

Strukturni načrt z elementi regulacije posegov v prostoru Barjanske ceste
Monografija
1994

ČERPES, Ilka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, GABROVEC, Nena, SOSS, Konstanca. Strukturni načrt z elementi regulacije posegov v prostoru Barjanske ceste. Ljubljana: FAGG, Katedra za prostorsko planiranje, 1994. 26 f., [2] načrta, ilustr. [COBISS.SI-ID 378977]

Spominski park Teharje : 2. nagrada
Nagrada
1993

ČERPES, Ilka, FLORIJANČIČ, Miloš, KUČAN, Ana. Spominski park Teharje : 2. nagrada. Ljubljana, 1993. [COBISS.SI-ID 3349369]

VIZIJE SO 1 – razstava v Galeriji Kresija
Razstava
2020

ČERPES, Ilka, JUG, Andreja. VIZIJE SO 1 – razstava v Galeriji Kresija: Predstavitev projektov za Ljubljano – Podlaga za Vizija Ljubljana 2020 in OPN MOL 2006-2019. DAL – Društvo arhitektov Ljubljana in MOL – Mestna občina Ljubljana

Prva nagrada: Javni, odprti, anonimni, enostopenjski, projektni, urbanistično arhitekturni natečaj Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturna zasnova upravnega središča
Nagrada
2009

ČERPES, Ilka, DOBRIN, Miha, MATIČ Boris (soavtorji), STUDEN, Marko (vodilni avtor). Prva nagrada: Javni, odprti, anonimni, enostopenjski, projektni, urbanistično arhitekturni natečaj Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturna zasnova upravnega središča. ZAPS, 2009.https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=13 (16.10. 2019)

Tretja nagrada: Javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo
Nagrada
2010

ČERPES, Ilka, BOŽOVIĆ, Ranko, STUDEN, Marko (avtorji). Tretja nagrada: Javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo "Partnerstvo Celovška". ZAPS, 2010. https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=110 (16. 10. 2019)