Čerpes

POST-URBANIZEM

Kako načrtovati razvoj urbanih struktur po koncu urbanizma kot ga poznamo:
– v času multi-polarnega sveta,
– brez hierarhičnih struktur odločanja,
– s spreminjajočimi se klimatskimi razmerami,
– v nereguliranem medijskem okolju,
– v digitaliziranem okolju informacijskih baz, dogovarjanja, ustvarjanja in predstavljanja.