Associate Professor
Ilka Čerpes

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Urbanistično načrtovanje : raba prostora, tipologija stanovanjske gradnje, promet, parcelacija
Monograph
2008

ČERPES, Ilka, BLEJEC, Gašper, KOŽELJ, Janez. Urbanistično načrtovanje : raba prostora, tipologija stanovanjske gradnje, promet, parcelacija. V Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, 2008. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-6160-88-9. [COBISS.SI-ID 240823552]

Comprehensive assessment methodology for liveable residential environment
Article
2019

SKALICKY, Vanja, ČERPES, Ilka. Comprehensive assessment methodology for liveable residential environment. Cities, ISSN 0264-2751. [Print ed.], Nov. 2019, vol. 94, str. 44-54, ilustr., doi: 10.1016/j.cities.2019.05.020. [COBISS.SI-ID 22401046] [uvrstitev revije v MBP (2018): Scopus (d), SSCI, AIAP, CGP, IBSS, PAIS, PUBMED, SA, WPSA] JCR IF: 3.853, SNIP IF: 1.919. (Izjemno delo A’’ po ARRS: izumbib.izum.si/bibliografije/A20191101093523-05853.html (31.10. 2019)).

Split III : razvoj načrta in izgradnja novega mestnega predela Splita po načelih ulice in mešanih rab
Article
2015

KUKOČ, Višnja, ČERPES, Ilka. Split III : razvoj načrta in izgradnja novega mestnega predela Splita po načelih ulice in mešanih rab. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2015, letn. 25, št. 1, str. 103-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 3273604] [uvrstitev revije v MBP (2015): Scopus (h), AHCI, Scopus (d), HA, IBZ, SA, WPSA] SNIP IF: 0.914

Influence of structural changes in politics and the economy on the quality and integrity of residential environments in Slovenia
Article
2019

SKALICKY, Vanja 1, ČERPES, Ilka 2. Influence of structural changes in politics and the economy on the quality and integrity of residential environments in Slovenia. Prostor, 2019 (v tisku). [uvrstitev revije v MBP (2019) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)].

Architecture for people : theses for the architectural policy of Slovenia
Monograph
2020

ČERPES, Ilka, DEŠMAN, Miha, KRAJCAR, Vlado. Architecture for people : theses for the architectural policy of Slovenia. Ljubljana: Faculty of Architecture, 2020. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-7032-30-7. [COBISS.SI-ID 304272640]. Arhitektura za ljudi : teze za arhitekturno politiko Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2019. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-7032-27-7. [COBISS.SI-ID 303631104]

Artistic activity

Strukturni načrt z elementi regulacije posegov v prostoru Barjanske ceste
Monograph
1994

ČERPES, Ilka, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, GABROVEC, Nena, SOSS, Konstanca. Strukturni načrt z elementi regulacije posegov v prostoru Barjanske ceste. Ljubljana: FAGG, Katedra za prostorsko planiranje, 1994. 26 f., [2] načrta, ilustr. [COBISS.SI-ID 378977]

Spominski park Teharje : 2. nagrada
Award
1993

ČERPES, Ilka, FLORIJANČIČ, Miloš, KUČAN, Ana. Spominski park Teharje : 2. nagrada. Ljubljana, 1993. [COBISS.SI-ID 3349369]

VIZIJE SO 1 – razstava v Galeriji Kresija
Exhibition
2020

ČERPES, Ilka, JUG, Andreja. VIZIJE SO 1 – razstava v Galeriji Kresija: Predstavitev projektov za Ljubljano – Podlaga za Vizija Ljubljana 2020 in OPN MOL 2006-2019. DAL – Društvo arhitektov Ljubljana in MOL – Mestna občina Ljubljana

Prva nagrada: Javni, odprti, anonimni, enostopenjski, projektni, urbanistično arhitekturni natečaj Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturna zasnova upravnega središča
Award
2009

ČERPES, Ilka, DOBRIN, Miha, MATIČ Boris (soavtorji), STUDEN, Marko (vodilni avtor). Prva nagrada: Javni, odprti, anonimni, enostopenjski, projektni, urbanistično arhitekturni natečaj Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturna zasnova upravnega središča. ZAPS, 2009.https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=13 (16.10. 2019)

Tretja nagrada: Javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo
Award
2010

ČERPES, Ilka, BOŽOVIĆ, Ranko, STUDEN, Marko (avtorji). Tretja nagrada: Javni, idejni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo "Partnerstvo Celovška". ZAPS, 2010. https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=110 (16. 10. 2019)