Svet za založništvo

Svet za založništvo izvaja založniško dejavnost UL FA. Njegovo poslanstvo je produkcija in založništvo znanstvene in strokovne literature s področja arhitekture, urbanizma in kulturne dediščine kot sooblikovalke kakovostnega bivanjskega okolja. Svet podpira in usmerja izdajanje knjig v okviru UL FA in na podlagi vsakoletnega Razpisa za sofinanciranje publikacij UL FA predlaga izbrane publikacije za sofinanciranje. V razvijanju založniške dejavnosti Svet sodeluje s Komisijo za založništvo.