prof. dr.
Petra Čeferin

univ. dipl. inž. arh.

Petra Čeferin je arhitektka, ki prakticira teorijo in filozofijo arhitekture in je izredna profesorica na FA UL, kjer predava teorijo in zgodovino arhitekture.

Čeferin je avtorica številnih knjig, člankov in predavanj na temo moderne in sodobne arhitekture v povezavi s sodobno filozofijo. Področja njenega delovanja vključujejo teorijo arhitekture v njeni zgodovinski in sistematični razsežnosti, filozofijo arhitekture ter problematiko povezav med arhitekturo in publiciteto. Je soustanoviteljica in urednica knjižne zbirke Teoretska praksa arhitekture, ki izhaja pri založbi ZRC.

Diplomirala je na Fakulteti za arhitekturo UL, nato pa magistrirala ter dosegla naziv licenciat iz znanosti in tehnologije na Univerzi za tehnologijo v Helsinkih. Doktorski študij je nadaljevala na Finskem in v Sloveniji ter leta 2003 doktorirala na Fakulteti za arhitekturo UL na temo promocije finskega modernizma. Postdoktorsko raziskovalno delo je kot Fulbright štipendistka nadaljevala na GSAPP Univerzi Columbia v New Yorku. Leta 2015 je na Podiplomski šoli ZRC SAZU uspešno zagovarjala drugi doktorat, tokrat iz filozofije arhitekture.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

The Resistant Object of Architecture. A Lacanian Perspective
Znanstvena monografija
2021

ČEFERIN, Petra. The Resistant Object of Architecture. A Lacanian perspective. 1. izd. London in New York: Routledge, 2021. 151 str., ilustr.


Povezava
Architecture: constructing concrete utopias
Znanstveni članek
2017

ČEFERIN, Petra. Architecture: constructing concrete utopias. V: ŠUMIČ-RIHA, Jelica (ur.). Utopias and alternatives : thinking differently, thinking something different. 2, Utopia and imaginary. Ljubljana: Filozofski inštitut ZRC SAZU. Letn. 38, št. 3, str. 137-153, 181-182, ilustr. Filozofski vestnik, 2017, 3. http://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/6699/6356. [COBISS.SI-ID 42605869]


Povezava
Niti uporabni niti estetski objekt : strukturna logika arhitekture
Znanstvena monografija
2016

ČEFERIN, Petra, RIHA, Rado (urednik). Niti uporabni niti estetski objekt : strukturna logika arhitekture. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 239 str., ilustr. TPA - Teoretska praksa arhitekture. [COBISS.SI-ID 286877952]

What is architecture the name of today?
Znanstveni članek
2010
The Bruno Zevi Prize for a historical-critical essay on architecture
Nagrada
2008

Nagrada The Bruno Zevi Prize for a historical-critical essay on architecture, Fondazione Bruno Zevi, Rim 2008. https://www.fondazionebrunozevi.it/en/bruno-zevi-prize/prize-archive-2008/


Povezava
Constructing a legend : the international exhibitions of Finnish achitecture 1957-1967
Znanstvena monografija
2003

ČEFERIN, Petra. Constructing a legend : the international exhibitions of Finnish achitecture 1957-1967. Helsinki: SKS, 2003. 199 str., ilustr. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 945. [COBISS.SI-ID 1497476]


Povezava
Teoretska praksa arhitekture
Knjižna zbirka

Umetniška dejavnost

London Festival of Architecture, 2021; University of Porto, 2018; Atelier Marques da Silva, Porto 2018; Wiener Architektur Kongress, Dunaj 2016; Politecnico di Milano, 2015, Mies van der Rohe Pavilion, Barcelona 2014; Tallinn Architecture Biennale, Talin 2014; Dnevi Orisa, Zagreb 2013; AIA Center for Architecture, New York 2012; District Architecture Center, Washington 2012; Facultad de Arquitectura y Urbanismo PUCP, Lima, 2011; International Convention of Architecture, Budimpešta 2010; Institutum Romanum Finlandiae, Rim, 2009; The department of art history and archeology University of Missouri-Columbia, 2008; Harvard Design School, Cambridge, Massachusetts, 2008; 10th International Alvar Aalto Symposium, Jyväskylä 2006
Vabljena predavanja

Organizacija mednarodne arhitekturne konference Naslednji korak: Projekt arhitektura, Cankarjev dom, Ljubljana
2009