Čeferin (TPA)

Seminar teoretske prakse arhitekture (TPA) je zasnovan kot premislek temeljnih vprašanj arhitekture, torej vprašanj, ki kar najbolj neposredno zadevajo eksistenco in delovanje arhitekture v svetu. Osredotoča se na sodobno arhitekturo.

Cilj predmeta je, da študentke in študentje pridobijo temeljno konceptualno ogrodje in orodje za mišljenje praktičnih problemov v kritični projektantski praksi in za samostojno raziskovalno delo na področju arhitekturne teorije. Pri realizaciji tega cilja se opiramo na besedila iz sodobne arhitekturne teorije kot tudi drugih disciplin, ki so pomembne za arhitekturo, kot sta filozofija in teorije umetnosti.