Bralni seminar filozofije arhitekture – Arhitektura in razsodna moč

  • Študijsko leto
    2020/21

V okviru seminarja bomo odgovarjali na naslednji dve vprašanji: Kako oziroma na katerem teoretskem ozadju lahko razumemo izjavo K. Framptona, da je arhitektura svetovorna [world-making] dejavnost? Na to vprašanje se bo navezovalo naslednje: Kaj jemlje naši presoji: »to, ta stavba, je/ni arhitektura«, njen subjektivni značaj?

Filozof Rado Riha raziskovalno dela na področju Marxove kritike politične ekonomije, sodobne kontinentalne, predvsem francoske filozofije, Lacanove psihoanalize, med klasičnimi filozofi pa je njegov referenčni avtor Immanuel Kant. Njegovo delo sodi tudi na področje arhitekture: »Arhitektura in njene revolucije« (2008), »Arhitektura in nove ontologije« (2010), »Arhitektura kot operacija z objektom« (2017). Izhodišče Rihovega predavanja in seminarja bo njegova knjiga Kant in Lacan’scher Absicht, predelana inačica slovenske knjige Kant in drugi kopernikanski obrat filozofije.