Razpis FA-ZA

2024

2023

2021/22

2020/21

2019/20

Priprava

Velika večina publikacij potrebuje CIP, v katerem je zapisana tudi številka ISBN. CIP izdaja Narodna in univerzitetna knjižnica. V skladu z dogovorom med FA in NUK ta sprejema zahtevke za CIP izključno s strani Sveta za založništvo UL FA. To pomeni, da Svet za založništvo pridobi CIP, obenem pa preveri, če je publikacija pripravljena v skladu z vsemi standardi. Pri tem je treba upoštevati zahteve oz. navodila Sveta za založniško dejavnost.

Zaključno poročilo