Ljubljana travelling & accomodation info
Travelling to Ljubljana

Architectural guide

Accomodation in Ljubljana

Some hotels, very close to the venue at Zoisova 12:

  • Antiq / Galleria (Gornji trg 3)
  • Antiq Palace (Gosposka 10)
  • Allegro (Gornji trg 6)
  • Pri Mraku (Rimska cesta 4)
  • Galeria River (Breg 22)
  • Cubo (Slovenska 15)