Žnidaršič

Na seminarju se skozi dva semestra intenzivno ukvarjamo z izbrano arhitekturno tematiko. Obravnavamo jo skozi delavnico, celoletni projekt, branja, seminarske večere, daljšo ekskurzijo v tujino, krajšo po Sloveniji in redno letno krajšo ekskurzijo v Benetke. Delo na projektih spremljajo mesečne predstavitve in semestrske kritike z gostujočimi strokovnjaki iz različnih področij. Seminar je organiziran po vertikalnem sistemu, pri katerem se razvoj projektov odvija v intenzivnem dialogu med študenti vseh letnikov in med programsko in konceptualno raznolikimi projekti v okviru zastavljene tematike. Študijski proces pri seminarskih projektih temelji na razvoju metodologije pristopa k razumevanju kompleksnih prostorskih tematik in iskanju prostorskih, programskih in arhitekturnih odgovorov, ki so rezultat premislekov vsakega posameznega študenta. Pri tem se mentorji odzivamo na ugotovitve, do katerih v procesu pridejo študentje in jih usmerjamo k razvoju in sklepanju samostojnih prostorskih odločitev. V prvem delu seminarja poteka analiza zastavljene tematike skozi različne medije, fenomenološke in stvarne analize, v drugem delu pa projekte razvijamo s pomočjo študijskih maket, skic, grafik, računalniške risbe in 3d orodij. Ob zaključku seminarja vedno pripravimo razstavo v okviru fakultete in razstavo izven UL FA, v okolju, s katerim smo se ukvarjali skozi letno seminarsko temo.