Learning, Interacting and Networking in Architecture (LINA)

  • Vrsta projekta
    Mednarodni
  • Trajanje
    1. 6. 202231. 5. 2025

Evropska arhitekturna platforma LINA povezuje 28 evropskih in sredozemskih organizacij ter podpira mlade strokovnjake v arhitekturi. Cilj LINA, ki se financira iz programa Ustvarjalna Evropa, je mobilizirati evropski arhitekturni sektor za čiste, krožne in trajnostne arhitekturne projekte v povezavi z novim evropskim Bauhausom. Prizadevanja za spopadanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi na področju arhitekture povezuje LINA arhitekturnem programu: vanj so vključene raziskave, delavnice, arhitekturne razstave, konference in založniški projekti. 

Ena ključnih nalog LINA je podpor dela mladih strokovnjakov v arhitekturi: od raziskav in izdelave prototipov do posredovanja novih dognanj in postopkov za okoljsko odgovorno gradnjo široki javnosti skozi arhitekturne razstave in druge dogodke. Doslej neuveljavljeni arhitekti, oblikovalci in drugi strokovnjaki, ki delujejo na širšem področju arhitekture, so vsako poletje vabljeni k sodelovanju na odprtem pozivu s svojimi okoljsko naravnanimi projekti, idejami in praksami. Avtorji izbranih projektov bodo povabljeni k sodelovanju z uglednimi evropskimi in sredozemskimi univerzami, bienali in trienali, muzeji ter drugimi pomembnimi partnerji na področju arhitekture –  članicami platforme LINA – ter vključeni v LINA Arhitekturni program. 

LINA organizira redne letne konference, na katerih mladi strokovnjaki na področju prostorskih in oblikovalskih strok predstavljajo svoje ideje in projekte. Konference, ki so pomembna evropska srečanja strokovnjakov, kustosov, producentov in organizacij, si prizadevajo za nujne spremembe, ki jih od načrtovalcev zgradb in prostora zahtevajo vse bolj vidne posledice podnebne krize. Prva konferenca leta 2022 poteka v Ljubljani, 2023 v Københavnu bo sodelovala v programu svetovne prestolnice arhitekture, tretja pa bo v Sarajevu prispevala k obeležitvi 40 letnice preobrazbe mesta za zimske olimpijske igre leta 2024.

Program platforme se bo zaključil leta 2025, v primeru ponovne potrditve pa se bo lahko nadaljeval vse do leta 2029.

Več na: https://lina.community/