Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Raziskovalec
Matevž Čelik Vidmar

univ. dipl. inž. arh.