Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Inštitut za arhitekturo in prostor

V okviru Fakultete za arhitekturo deluje Inštitut za arhitekturo in prostor kot samostojna organizacijska enota. Ta združuje raziskovalno delo na fakulteti oz. vse raziskovalce, pa tudi raziskovalne sodelavce fakultete iz katerekoli katedre.

Člani

Zaposleni na Fakulteti za arhitekturo, registrirani v nacionalnem raziskovalnem sistemu.

Delo in organizacija

Raziskovalno delo organizirajo vodje projektov, ki jih sofinancirajo različni uporabniki raziskav, od lokalnih in državnih organizacij do evropskih projektov. Glede na cilje posameznih projektov se tako Fakulteta za arhitekturo skozi delo inštituta povezuje s širšim raziskovalno-kulturnim kontekstom in s pestro paleto javnosti. V raziskovalno delo so v zadnjih letnikih magistrskega študija arhitekture in urbanizma, predvsem pa v doktorskem študijskem programu, vključeni tudi študentje.