prof. dr.
Tadeja Zupančič

univ. dipl. inž. arh.

Tadeja Zupančič je redna profesorica arhitekture in prodekanja za znanstveno-raziskovalno področje na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Poučuje arhitekturno-urbanistično načrtovanje, mentorira doktorske in podoktorske raziskovalce, koordinira raziskovalne projekte ter fakultetni doktorski študij. Arhitekturno diplomo je pridobila leta 1991, doktorat pa 1995. Njena disertacija je manifest integracije univerze in mesta. Zanimajo jo kulturne dimenzije trajnostnega razvoja in občutljivost arhitekturnega prostora mesta ter njegovih sooblikovalcev. Sodelovanje z javnostmi vidi kot vseživljenjsko učenje vpletenih: o razvoju skupnega vizualnega jezika, vizije o prostoru in prostorske senzibilnosti. V zadnjih letih promovira hibridno raziskovanje arhitekturnih praks oz. raziskovanje v arhitekturnih birojih – laboratorijih. Predstavlja Slovenijo v evalvacijah arhitekturnih diplom pri Evropski komisiji (Subgroup for Architecture/Group of Coordinators for the Recognition of Professional Qualifications). Po predsedovanju eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe) nadaljuje kot podpredsednica z organizacijo doktorskih delavnic. Sooblikuje evropsko raziskovalno politiko (EAAE, ARENA).

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Public behaviours as triggers to creative practice research: as seen through three different lenses
Znanstveni članek
2017

ZUPANČIČ, Tadeja, HATLESKOG, Eli, JUUL, Gitte. Public behaviours as triggers to creative practice research: as seen through three different lenses. V: VERBEKE, Johan (ur.). The ADAPT-r creativity book. 1st ed. Brussels: KU Leuven. 2017, str. 265-333, ilustr. http://e.issuu.com/embed.html#3375798/48555043. [COBISS.SI-ID 3467140]


Povezava
How children come to understand sustainable development: a contribution to educational agenda
Znanstveni članek
2013

SVETINA, Matija, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, JUVANČIČ, Matevž, NOVLJAN, Tomaž, ŠUBIC KOVAČ, Maruška, VEROVŠEK, Špela, ZUPANČIČ, Tadeja. How children come to understand sustainable development: a contribution to educational agenda. Sustainable development, ISSN 0968-0802, Jul./Aug. 2013, vol. 21, iss. 4, str. 260-269, ilustr., doi: 10.1002/sd.519. [COBISS.SI-ID 5360737]

Lubiana: da provinca dell'impero a capitale della Slovenia
Znanstveni članek
2009

ZUPANČIČ, Tadeja. Lubiana: da provinca dell'impero a capitale della Slovenia. Storia urbana, ISSN 0391-2248, 2009, [Št.] 120/121, str. 81-101, ilustr. [COBISS.SI-ID 2323588]

The identity of place in virtual design studios
Znanstveni članek
2002

ZUPANČIČ, Tadeja, MULLINS, Michael. The identity of place in virtual design studios. Journal of architectural education, ISSN 1046-4883, 2002, [No.] 56-1, str. 15-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 1303428]

Univerza in mesto : ubikacijski razvoj Univerze v Ljubljani
Znanstvena monografija
1997

ZUPANČIČ, Tadeja. Univerza in mesto : ubikacijski razvoj Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 1997. 183 str., ilustr. ISBN 961-6160-02-8. [COBISS.SI-ID 64589824]

Umetniška dejavnost

CA2RE+ Collective Evaluation of Design Driven Doctoral Training – začetek vodenja evropskega strateškega partnerstva za vrednotenje umetniških in znanstvenih doktorskih raziskav na umetniških področjih
Konferenca
2019

CA2RE+ Collective Evaluation of Design Driven Doctoral Training – začetek vodenja evropskega strateškega partnerstva za vrednotenje umetniških in znanstvenih doktorskih raziskav na umetniških področjih


Povezava
ADAPT-r book exhibition
Razstava
2016

ADAPT-r book exhibition. Luik, Karli, Del Vecchio, Federico, Zupančič, Tadeja. Introducing the cocktail Folie: book launch: sodelovanje na razstavi ADAPT-r exhibition, galerija Ambika P3, University of Westminster, London, 26. 11.–18. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 3423876]

Virtual digital system
Razstava
2014

Virtual digital systm. Jutraž, Anja, Zupančič, Tadeja. Virtual digital system of tools for public participation in urban design: sodelovanje na razstavi, 8 Internacional Biennial of Landscape Architecture, Barcelona, 25.–27. september 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 3184516]