Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

21/22: Velenje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Na terenu

Raziskave

Pretekli projekti

20/21: Papirnate prihodnosti

Naloga Nove priložnosti za opuščen del Papirnice Vevče osredišča vprašanje kako upravljati spremembe, da bi opuščeni prostori, ki niso več potrebni za proizvodnjo, zaživeli polnokrvno v novih razmerah.
Da bi lahko do dediščine pristopili s svežimi očmi in brez konvencionalnih receptov, je bilo treba najprej revitalizirati arhitekturne koncepte in konvencije. Skozi raziskovalno in projektno delo so se izoblikovali različni scenariji prihodnje rabe in revitalizacije kompleksa. To niso različni projekti, med katerimi bi morali izbirati, ampak stopnje iste, pluralne prihodnosti.

http://seminarji/ifko/

Raziskovanje

Naloge

19/20:UPS Parmova: urbani prostor sodela – sobivanja – sodelovanja

V seminarju se ukvarjamo z nalogami prenove in revitalizacije območij dediščine, njeno interpretacijo in prezentacijo. Letošnja naloga z naslovom UPS Parmova: urbani prostor sodela – sobivanja – sodelovanja se osredotoča na problematiko opuščenih površin nekdanjih železniških delavnic na Parmovi ulici v Ljubljani, ki je izgubilo svojo primarno funkcijo in je razen prostorov Železniškega muzeja zaprto za javnost. V okviru nalog smo v študijskem letu 2019-20 razvijali strategije ponovnega vključevanja tega območja v življenje mesta.

http://razstava.fa.uni-lj.si/seminarji/ifko/

Proces

Publikacije

Delavnice

Natečaji