izr. prof. dr.
Sonja Ifko

univ. dipl. inž. arh.

Rojena je bila 1968 v Mariboru, študij arhitekture je končala leta 1994 z diplomsko nalogo Vprašanje ekološko usmerjene gradnje v urbanem okolju, Arhitekturno urbanistična ureditev območja Pristan v Mariboru. Leta 1998 se je zaposlila na FA kot mlada raziskovalka in leta 2003 doktorirala s temo Varstvo industrijske arhitekturne dediščine v Sloveniji. Leta 2005 je bila habilitirana v naziv docentke za področji arhitekture in urbanizma ter leta 2015 v naziv izredne profesorice za področje arhitekture.

Osrednje področje njenega raziskovanja je industrijska dediščina, njen razvoj, varstvo in vključevanje v razvojno-revitalizacijske procese. Industrijsko dediščino obravnava kot kulturni diskurz tako v kontekstu njenih razvojnih značilnosti kot pri zasnovi in aplikaciji novih varstvenih pristopov. Ključni del njenega raziskovanja predstavlja vključevanje novih spoznanj v doktrino varstva dediščine.

Pomemben del njenih aktivnosti je tudi strokovno in umetniško delo na področju prenove industrijske dediščine, interpretacij dediščine in oblikovanja muzejskih razstav.

Je članica uredniških odborov več mednarodnih znanstvenih revij, znanstvenih odborov mednarodnih konferenc v tujini in doma ter vabljena recenzentka revij, kot sta Industrial Archaeology Review in Heritage and Society, in predsednica Slovenskega nacionalnega združenja ICOMOS /International Council of Monuments and Sites/, predstavnica Slovenije v mednarodnem združenju TICCIH /International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage/, soustanoviteljica in vodja Slovenske delovne skupine za industrijsko dediščino ter vodja Interdisciplinarnega medfakultetnega inštituta Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Industrial heritage as a catalyst for urban regeneration in post-conflict cities case study : Mostar, Bosnia and Herzegovina
Znanstveni članek
2018

MARTINOVIĆ, Ana, IFKO, Sonja. Industrial heritage as a catalyst for urban regeneration in post-conflict cities case study : Mostar, Bosnia and Herzegovina. Cities, ISSN 0264-2751. [Print ed.], Apr. 2018, vol. 74, str. 259-268, ilustr., doi: 10.1016/j.cities.2017.12.013. [COBISS.SI-ID 3642244]

Strategy for sustainable revitalization of coalmining heritage of towns Trbovlje and Hrastnik in Slovenia
Poglavje v zborniku
2018

IFKO, Sonja. Strategy for sustainable revitalization of coalmining heritage of towns Trbovlje and Hrastnik in Slovenia. V: Patrimonio industrial : entendiendo el pasado, haciendo el futuro sostenible = Industrial heritage : understanding the past, making the future sustainable, Congreso XVII TICCIH - Chile, 13 al 14 de septiembre de 2018, Quinta Normal, Santiago, 15 de septiembre de 2018, Sewell, Región de O' Higgins. 1a ed. 2018, str. 723-728, ilustr. [COBISS.SI-ID 3644548]

Slovenia in a Yugoslavian context : practising architecture on the third side of the Cold War
Poglavje v zborniku
2018

IFKO, Sonja. Slovenia in a Yugoslavian context : practising architecture on the third side of the Cold War. V: HÖKERBERG, Håkan (ur.). Architecture as propaganda in twentieth-century totalitarian regimes: history and heritage. Firenze: Edizioni Polistampa. 2018, str. [219]-244. [COBISS.SI-ID 3643524]

Comprehensive management of industrial heritage sites as a basis for sustainable regeneration
Poglavje v zborniku
2016

IFKO, Sonja. Comprehensive management of industrial heritage sites as a basis for sustainable regeneration. V: DRUSA, Marian (ur.). World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016, (Procedia engineering, ISSN 1877-7058, Vol. 161 (2016)): Elsevier Ltd. cop. 2016, vol. 161, str. 2040-2045. [COBISS.SI-ID 3386500]

Industrial architectural heritage - re-evaluating research parameters for more authentic preservation approaches
Znanstveni članek
2014

IFKO, Sonja. Industrial architectural heritage - re-evaluating research parameters for more authentic preservation approaches = Priemyselné architektonické dedičstvo - prehodnotenie parametrov výskumu preautentickejšie prístupy ochrany. Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, ISSN 0044-8680, 2014, vol. 48, no. 3/4, str. 136-155, ilustr. [COBISS.SI-ID 3108484]

Umetniška dejavnost

Oblikovanje stalne muzejske razstave v rojstni hiši Rudolfa Maistra, Kamnik
Razstava
2014

Prenova območja Stara železarna na Ravnah na Koroškem in oblikovanje razstave Mati fabrika, Ravne na Koroškem
Razstava
2012

Oblikovanje stalne muzejske razstave v Slovenskem planinskem muzeju, Mojstrana
Razstava
2010

Oblikovanje stalne muzejske razstave Tiskarstvo na Slovenskem, Tehniški muzej Slovenije, Bistra pri Vrhniki
Razstava
2007

Prenova historičnega dela hidroelektrarne Fala in oblikovanje muzejske predstavitve, Fala
Razstava
1998