Juvančič

Pri seminarju se prednostno ukvarjamo s tematiko sodobnega bivanja in z njim povezanih izzivov in aktivnosti. Tako nas zanima vključujoče okolje medgeneracijskih skupnosti, vprašanja sobivanja in souporabe virov in površin tako v odprtih prostorih kot v stavbah, sonaravni principi visoko in nizko tehnoloških rešitev, ki zmanjšujejo in blažijo negativne učinke človeških dejavnosti, vprašanja trajnostne mobilnosti, kratkih in varnih poti, kvalitetnega bivalnega okolja, v katerem živimo, se družimo, izobražujemo, delamo in aktivno preživljamo svoj prosti čas.

Pogosto se ukvarjamo z naslednjimi temami

  • Javni prostori in urbano oblikovanje / Public  spaces and urban desing
  • Izzivi dostopnosti in vključevanja oviranih oseb v urbanih prostorih / Accessibility and disability inclusion issues in the contexts of urban environments
  • Trajnostne, socialno vključujoče in bivanjsko prijetne stanovanjske soseske / Sustainable, social inclusive and living residential neighbourhoods
  • Pametna mesta in nove tehnologije – nizko in visoko tehnološke rešitve / Smart cities and emerging  technologies – low and hightech
  • Ustvarjanje skupnosti v četrtih in soseskah / Neighbourhoods‘ and districts‘ community building
  • Urbano zelenje  in zeleni urbani prostori / Urban greenery and green spaces
  • Modrozelena infrastruktura v javnih prostorih, soseskah in v okolici bivališč
  • Prostorska identiteta in prepoznavnost mest in urbanih prostorov / Spatial identity and recognizability of cities and urban spaces
  • Vključevanje javnosti v načrtovanje in odločanje / Public participation: co-design and co-decision making
  • Vernakularnost v javnih prostorih in urbanem življenju / Vernacular in public spaces and in everyday urban living