Vrtno mesto Stožice

Eva Malerič

  • Letnik
    2. letnik
  • Študijsko leto
    2020/21

Vrtno mesto se nahaja med glavno Dunajsko cesto na zahodu in reko Savo na vzhodu. Leži v neposredni bližini hipodroma Stožice. Obravnavani prostor leži na eni izmed uravnanih teras, ki se od Dunajske ceste postopoma spuščajo proti reki Savi. Velik izziv pri urbanističnem oblikovanju so predstavljale trenutne prometne povezave (nezadostna dimenzija). Trenutno se velik del površine uporablja za konjeniške in kmetijske dejavnosti. Za Vrtno mesto Stožice je značilna idilična okolica z vaškim ambientom, nižje gostote pozidanosti, zato se tudi novo zasnovano naselje temu prilagaja s svojo morfologijo in tipologijo pozidave.

Stanovanjski del je sestavljen iz različnih stavbnih tipov kot so verižna, vrstna in samostojna hiša ter iz vila blokov. Prebivalcem nudi pester izbor stanovanjskih enot glede na velikosti stanovanjskih enot in pripadajočega zunanjega prostora. V umirjeni soseski z razkošnimi vrtovi in veliko zelenimi površinami je poudarek na možnosti urejanja urbanega vrtnarjenja na skupnih zelenih površinah znotraj posameznih zaključenih celot. Odprte javne, povečini zelene, prostore povezuje mreža peš poti, ki predstavljajo alternativo ulicam, po katerih se odvija umirjeni motorni promet.

Na vzhodu se nahaja center za starejše občane razpršen v več enot, ki nudijo različne oblike bivanja (od klasične oskrbe, do oskrbovanih stanovanj, hiš in organizacije dnevnih aktivnosti). Severno od tega področja pa se nahajajo parkovne površine, ki prehajajo v obstoječi in načrtovani športno rekreativni del.