Študenti seminarja skozi obdobje dveh semestrov s pomočjo analiz obstoječega stanja in z odzivi na potenciale, ki jih določen prostor nudi, obravnavajo konkretne naloge od nivoja urbanistične zasnove širšega obsega do podrobnejše obravnave arhitekture posameznih stavb. Pri tem k problematiki pristopajo v obliki delavnic, ki jih skozi leto razširimo v projektno delo. Delo poteka z individualnimi konzultacijami, rednimi skupinskimi ali »pin-up« korekturami in z vmesnimi predstavitvami ter s preveritvami pri naročnikih, uporabnikih in prebivalcih lokalnih skupnostih območij, ki jih obravnavamo. Naloge se pogosto osredotočajo na rešitve konstrukcijskih izzivov velikih razponov, visokih stavb, gradnje kompleksnih oblik ipd., ki so razdelani preko fizičnih in digitalnih modelov.

TEME SEMINARJA

MOSTOVI / HIŠE ČEZ LJUBLJANSKO OBVOZNICO

DELAVNICA STRAŽA