doc. dr.
Tomaž Slak

univ. dipl. inž. arh.

Dr. Tomaž Slak, rojen v Novem mestu, je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani leta 1998 diplomiral z nalogo Avtocestno počivališče pri Novem mestu pod mentorstvom prof. mag. Petra Gabrijelčiča in somentorstvom asist. mag. Aleša Prinčiča.

Med študijem in dve leti po diplomi je delal kot projektant v različnih projektivnih podjetjih. Po diplomi je pridobil status kulturnega delavca in od takrat deluje kot arhitekt projektant. Med njegove pomembnejše arhitekturne realizacije šteje apartmajski hotel v Bovcu, stanovanjska hiša pod Šmarno goro, poslovilni objekt v Beli Cerkvi, hotel v Trebnjem ter mladinski hotel (hostel) Situla v središču Novega mesta. Vse navedene realizacije so bile predstavljene v domačih strokovnih revijah in na razstavi DAL v Ljubljani, hostel Situla pa je bil leta 2010 v znanem popotniškem vodiču Lonely Planet razglašen za najlepši hostel v Sloveniji.

Po pridobitvi naziva asistent za področje arhitekture – gradbene konstrukcije za arhitekte novembra 2000 se je redno zaposlil na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Od takrat je udeležen v pedagoškem procesu pri predmetih s konstrukcijsko tematiko v arhitekturi. Julija 2004 je uspešno zagovarjal magistrsko delo, leta 2010 pa doktorsko disertacijo z naslovom Značilnosti, vrednotenje in potenciali potresne arhitekture pod mentorstvom Prof. Dr. Vojka Kilarja in somentorstvom doc. mag. Tadeja Glažarja. V času dela na fakulteti je objavil več znanstveno-raziskovalnih člankov, rezultatov raziskav in eno znanstveno monografijo. Udeležuje se mednarodnih znanstvenih konferenc, na katerih objavlja in predstavlja članke s področja arhitekture, potresnega inženirstva in konstrukcij.

Senat Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani ga je septembra 2013 imenoval v naziv docent za področje arhitekture. Je nosilec predmetov konstrukcije 1 in študijska praksa 1 (oba redna predmeta, 2. letnik; enovit magistrski študij arhitekture) in predmeta konstrukcije (redni predmet, 1. letnik; študijski program urbanizem). Ob tem je tudi nosilec usmerjenega seminarja IV in V (predmet projektiranje 4 in 5, redni predmet, 4. in 5. letnik, EMŠA). Ves čas dela tudi kot konzultant za konstrukcije in mentor ali somentor pri zaključnih magistrskih delih na Fakulteti za arhitekturo.

Aktivno sodeluje pri izvedbi natečajev na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), leta 2014 pa je bil imenovan za predsednika Urbanističnega sveta Mestne občine Novo mesto, ki opravlja dela in naloge mestnega arhitekta. Imenovan je v več strokovnih delovnih teles Mestne občine Novo mesto. Je tudi član izvršnega odbora Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine.

Več o strokovnem delu je dostopno na spletni strani biroja Bazaarhitektura d.o.o.: www.bazaar.si.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Urban regeneration of small towns in Slovenia : example of Novo mesto
Poglavje v zborniku
2019

SLAK, Tomaž. Urban regeneration of small towns in Slovenia : example of Novo mesto. V: PIGNATTI, Lorenzo (ur.). Territori fragili = Fragile territories : paesaggi, città, architetture = landscapes, cities, architecture. IFAU 2018 - 2nd International Forum on Architecture and Urbanism, 8-9-10 XI 2018, Pescara, Italy. Roma: Gangemi Editore, [2019]. Str. 990-997, ilustr. Studi e ricerche di architettura. ISBN 978-88-492-3667-5. [COBISS.SI-ID 3864708]

Parameterization and evaluation of seismic resistance within the context of architectural design
Znanstveni članek
2012

SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Parameterization and evaluation of seismic resistance within the context of architectural design. Modern applied science. Jul. 2012, vol. 6, no. 7, str. 17-35, ilustr. ISSN 1913-1844. DOI: 10.5539/mas.v6n7p17. [COBISS.SI-ID 2702980], [SNIP, Scopus]

Development of earthquake resistance in architecture from an intuitive to an engineering approach
Znanstveni članek
2011

SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Development of earthquake resistance in architecture from an intuitive to an engineering approach = Razvoj potresne otpornosti u arhitekturi, od intuitivnog do inženjerskog pristupa. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 2011, [br.] 1[41], str. 253-263, ilustr. ISSN 1330-0652. [COBISS.SI-ID 2557316], [WoS, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]

Assessment of earthquake architecture as a link between architecture and earthquake engineering
Znanstveni članek
2008

SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Assessment of earthquake architecture as a link between architecture and earthquake engineering = Procjena seizmičke arhitekture kao veze između arhitekture i seizmičkog inženjerstva. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 2008, [br.] 2[36], str. 155-167, ilustr. ISSN 1330-0652. [COBISS.SI-ID 2240132], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1]

Potresno odporna gradnja in zasnova konstrukcij v arhitekturi
Znanstvena monografija
2005

SLAK, Tomaž, KILAR, Vojko. Potresno odporna gradnja in zasnova konstrukcij v arhitekturi : znanstvena monografija. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2005. 135 str., ilustr. ISBN 961-6160-57-5. [COBISS.SI-ID 223105280]

Umetniška dejavnost

Arhitektura, inventura: 2014–2016: pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana
Razstava
2017

Arhitektura, inventura: 2014–2016: pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, Tomaž Slak, Klemen Vodnik, Cankarjev dom, 13. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 3561348]

Odkrita arhitektura 2017: pregledna razstava članov Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine
Razstava
2017

Odkrita arhitektura 2017: pregledna razstava članov Društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine, Rozmanova cesta (drevored), Novo mesto;, 18. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 3561092]

Ureditev vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste v Ljubljani
Razstava
2016

Ureditev vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste v Ljubljani: razstava natečaja, Osrednji atrij Mestne hiše, Tomaž Slak, Klemen Vodnik, Alenka Vidrgar, Ljubljana, 14. –23. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 3563396] priznanje.

Pastoralni centar, sportska dvorana i plivalište u Župi dubrovačkoj: razstava natečajnih projektov, Velika vijećnica, Općina Župa dubrovačka
Nagrada
2014

Pastoralni centar, sportska dvorana i plivalište u Župi dubrovačkoj: razstava natečajnih projektov, Velika vijećnica, Općina Župa dubrovačka, Tomaž Slak, Klemen Vodnik, Paulo Barbaresi, Robert Potokar, 16. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 3561860]; 1. nagrada

Hotel Sanje ob Soči: PZI
Projekt
2011

Hotel Sanje ob Soči: PZI – projekt za izvedbo. Ljubljana: BAZAAR, 2011. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., načrti, Tomaž Slak, Klemen Vodnik. [COBISS.SI-ID 3538820]