Planišček

V seminarju se osredotočamo na aktualne družbene in prostorske teme, ki jih pred začetkom vsakega načrtovanja postavimo v središče razmisleka. Med perečimi družbenimi temami današnjega časa kot ključne prepoznavamo stanovanjsko problematiko, problematiko študentskega bivanja, načrtovanje prostora za ranljive skupine in starejše, problematiko degradiranih območij in s tem povezano okoljsko problematikovizualnih umetnosti, umetnostne zgodovine, urbanizma, sociologije, psihologije, socialnega dela, biologije, idr. Sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami, ki imajo zaradi narave svojega dela dober vpogled na stanje na terenu. Njihove izkušnje so za nas pomembno vodilo, vprašanje prenove ter mnoge druge. Ker seminarsko delo razumemo kot raziskovalni laboratorij, se povezujemo s strokovnjaki/njami s področij arhitekturne teorije, , ko se ukvarjamo z dilemami prostora. V preteklosti so svoje izkušnje z nami delili Prostorož, Inštitut za politike prostora, zadruga Zadrugator, zavod Tovarna, Slovenska filantropija idr.. V okviru raziskovalnega seminarskega dela smo tako raziskovali najemne stanovanjske zadruge in druge skupnostno naravnane ter stroškovno dostopne modele stanovanjske preskbe, na primer sostanovanjske skupnosti in skupnostni zemljiški skladi.

Seminarsko delo običajno obsega “raziskovalni” in “projektni del”, ki ju spremljajo ogledi razstav, strokovnih dogodkov, ekskurzije in delavnice. Slednje pogosto potekajo po načelu “načrtuj-zgradi”, ki v študijski proces vpeljuje tudi praktično izvedbo projekta.

Seminar se aktivno vključuje v projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči – gradnjo vzgojno-izobraževalnih stavb v ekonomsko šibkejših predelih sveta. Tudi ti projekti potekajo po načelu “načrtuj-zgradi”, od zamisli, načrtovanja do izgradnje stavb na lokaciji. Izvajamo jih kot skupnostne fakultetne projekte v sodelovanju s študenti in mentorji drugih seminarjev (prof. dr. Aleš Vodopivec, prof. mag. Tadej Glažar, doc. Gašper Medvešek, doc. dr. Tomaž Slak, ter mladimi arhitekti (Tadej Bolta, Klara Bohinc, Katja Martinčič, Primož Pavšič, Urška Savič idr.). Med leti 2010-19 smo skupine študentov in mentorjev v partnerstvu Fakultete s slovenskimi in mednarodnimi nevladnimi humanitarnimi organizacijami izvedle več projektov v Afriki. Leta 2010 smo zgradili učilnico s knjižnico Ithubi Community College-u v Johannesburgu v Južnoafriški republiki in leto kasneje še večnamensko dvorano. Leta 2017 so sledili Amasiko – prehodni dom za otroke z ulic v mestu Kabale ter hiše za zdravnike klinike Bwama ob jezeru Bunyonyi v Ugandi.  Zadnji dve stavbi, nadstrešnico in šolo v Izobraževalnem središču v Brufutu v Gambiji, smo zgradilii v letih 2018 in 2019.