Po rudniku?

  • Študijsko leto
    2020/21

Razmisleki o prenovi rudniškega območja in novih stanovanjih v Hrastniku

Rudniki zasavskih “Rdečih revirjev” so 150 let krojili življenja ljudi, njihovo delo, bivanje in kulturo. Rudniki so danes zaprti in družba RTH, daljna potomka Trboveljske premogokopne družbe, je v likvidaciji. Hrastniški rudnik so zaprli leta 2018. Njegove rove danes zasipavajo, rudniška kompresorska postaja, strojnica in bunker izpraznjeni samevajo. Poslovne prostore in hale v postopku likvidacije razprodajajo, o nekdanji stanovanjski koloniji rudarjev pa priča le še ena hiša z Mlakarjevim stanovanjem. Značilna zasavska rudarska krajina počasi izginja tudi drugod, saj ni celovite strategije ravnanja z rudarsko dediščino in zasavska mesta problem rešujejo individualno.

POVEZAVA DO SPLETNE RAZSTAVE 2020/2021

Oris raziskav

Izbor projektov