prof. mag.
Anja Planišček

univ. dipl. inž. arh.

Anja Planišček je diplomirala na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo leta 1997 in nadaljevala podiplomski študij na Architectural Association School of Architecture v Londonu (1999-2001). Na Fakulteti za arhitekturo se je kot asistentka zaposlila leta 2003, od leta 2013 pa je nosilka predmetov Stanovanjske stavbe, Projektiranje in Študijska praksa 2.
Anja Planišček je dejavna na umetniškem, pedagoškem in strokovnem področju. V delu se osredotoča na družbene probleme kot so revščina, nedostopnost izobraževanja in nedostopnost stanovanj ter na širjenje znanja o arhitekturi. S skupinami študentov in mentorjev Fakultete za arhitekturo sodeluje pri mednarodnih razvojno-humanitarnih projektih v manj razvitih predelih sveta. Skupine so zgradile Učilnico in knjižnico in večnamensko dvorano v Johannesburgu v Južnoafriški republiki (2010-11), Amasiko – prehodni dom za otroke z ulic v mestu Kabale v Ugandi (2017) ter Izobraževalno – karierno središče v Brufutu v Gambiji (2018-19).
Na umetniškem področju deluje v sodelovanju s kolegi arhitekti in umetniki. V njenih delih se prepletajo različna polja ustvarjalnosti – arhitektura ter sodobne vizualne in večmedijske umetniške prakse. V tem okviru so nastali fotografski projekti Domovi, kjer nisem bila (2010-12), Bilo : Je (z M. Malešič, P. Rauchom, 2012-14) ter Arhitektura v delu (s K. Čakš, 2015) ter na področju projektiranja Prenova Kina Šiške v Center urbane kulture (z N. Gabrovec, A. Šušteršič, 2009) ter Vrtec Pedenjped, Enota Pedenjcarstvo v Kašlju (z M. Ivanič, A. Intiharjem in U. Habič, 2018).

S kolegi je leta 2002 osnovala Zavod Trajekt, katerega projekti so naravnani k širjenju znanja o arhitekturi in dvigu prostorske kulture v Sloveniji. V tem kontekstu so nastali razstavni projekti Arhitekt Ilija Arnautović – socializem v slovenski arhitekturi(skupaj z A. Mercino, 2006), Doma – arhitekta Marta in France Ivanšek (skupaj z M. Malešič, 2010) ter Doma v Ljubljani – sto let ljubljanskih stanovanj (skupaj z M. Malešič in K. Ploštajnerjem, 2017) ter projekti kot so Trajektov spletni časopis in spletni vodnik po arhitekturi Slovenije.

Med dela Anja Planišček sodijo tudi aktivnosti na področju stanovanjske problematike. Od leta 2015 v sodelovanju nevladnih organizacij in Zadruge Zadrugator raziskuje možnosti za uvedbo najemnih stanovanjskih zadrug v Sloveniji.

Anja Planišček je za svoje delo je prejela več strokovnih nagrad – Plečnikove medalje, Zlata ptica, Zlata, svinčnika, častno članstvo ZAPS in Zlata plaketa Univerze v Ljubljani.

Umetniška dejavnost

Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo v Kašlju
Projekt
2018

novogradnja, povezava: https://www.odprtehiseslovenije.org/objekt/vrtec-pedenjped-enota-pedenjcarstvo/

Kino Šiška, Center urbane kulture v Ljubljani
Projekt
2009

Kino Šiška, Center urbane kulture v Ljubljani, prenova stavbe, povezava: https://www.kinosiska.si

Streha za vse: Amasiko, prehodni dom za otroke z ulic v Ugandi in Izobraževalno središče v Brufutu v Gambiji
Projekt

razvojno-humanitarni projekti skupin FA UL, povezava: https://www.facebook.com/strehazavse/

Šola za prihodnost: Učilnica in knjižnica ter Večnamenska dvorana v Ithubi v Johannesburgu v Južnoafriški republiki
Projekt

razvojno-humanitarni projekti skupin FA UL, povezava: https://www.facebook.com/South-Africa-Ithuba-Project-249629767986 /

Doma – arhitekta Marta in France Ivanšek
Razstava
2009

razstava, povezava: http://www.mg-lj.si/si/razstave/506/doma-arhitekta-france-in-marta-ivansek/