Imaš študent svoj dom?

  • Študijsko leto
    2019/20

Problematika študentskega bivanja

Študentska bivanjska problematika v Ljubljani se vzporedno s stanovanjsko krizo vse bolj zaostruje: javnih študentskih domovi se ne gradi, tržni najem je drag in negotov, turistifikacija mesta pa stanje še poslabšuje.

V Ljubljani študira skoraj 38.000 študentov, ki imajo na voljo le 7.500 postelj v študentskih domovih. Večina domov je v javni lasti in z njimi upravlja javni zavod Študentski domovi Ljubljana (ŠDL). Večina domov je bila zgrajenih v 70-ih, država pa je po osamosvojitvi skoraj popolnoma opustila vprašanje študentskega bivanja. Najnovejša domova, na Poljanski cesti in v Litostroju, sta bila zgrajena pred štirinajstimi leti in vse od tedaj ŠDL skrbi le še za prenovo in vzdrževanje obstoječih stavb.

POVEZAVA DO RAZSTAVE 2019/2020

Oris raziskav

Izbor projektov