Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Bežigrad za vse!

  • Študijsko leto
    2022/23

Družbeni scenarij za zemljišče “slabe banke”

V študijskem letu 2022/2023 so študenti projektirali variante stanovanjske soseske na zemljišču nekdanjega Cestnega podjetja Ljubljana med Linhartovo in Kranjčevo cesto za Bežigradom. Zemljišče je s t.i. slabe banke (DUTB) leta 2023 kljub koalicijski pogodbi vladnih strank namesto na republiški stanovanjski sklad (SSRS) prešlo na SDH. SSRS bi tam lahko gradil stanovanja javna najemna stanovanja in tako uresničeval družbeni interes na področju stanovanjske gradnje. Do danes usoda zemljišča ni jasna in je predmet političnih špekulacij.

Študenti so razvili več urbanistično-arhitekturnih predlogov, ki gradijo na ideji stanovanj v “družbenem interesu” – cenovno dostopnih, skupnostno naravnanih in zasnovanih po načelih trajnostne arhitekture. Razmišljali so o sodobni soseski, v kateri se prepletajo javna najemna stanovanja, stanovanjske zadruge, sobivanjske skupnosti za starejše, stanovanja za študente ter družbeni programi, ki dopolnjujejo in krepijo skupnost širšega območja – od avtonomne cone PLAC, medgeneracijskega središča, urbanih vrtov ter storitvenih, športno-rekreacijskih in drugih dejavnosti “za vse”!