Perović

Eno izmed izmed osnovnih vprašanj iz katerega izhajamo pri seminarskem delu je tema vključenosti arhitekture v sodobno družbeno situacijo. Arhitektura ni le reakcija na svoj kontekst, na zunanje dejavnike, temveč tudi njihova kritična reartikulacija. Seminar je tako ‘platforma’ znotraj katere raziskujemo in preizprašujemo možnosti reartikulacije družbene realnosti skozi arhitekturne projekte.

Današnji čas arhitektura soustvarja z lastnimi orodji in strategijami – preizpraševanjem stavbne tipologije, stavbarstva, tektonike in materialnosti, premišljevanjem o programu ipd. Skozi kritični dialog z ‘družbo’ se arhitekturna stroka vzpostavlja ves čas na novo – ostaja sodobna – in si s tem skuša zagotavljati relevantno pozicijo, graditi precizno oz. pozitivno vizijo sodobne družbe.

Idejo arhitekta kot kritičnega opazovalca, in aktivnega udeleženca v družbi, znotraj seminarja razvijamo s semestrskimi projekti, delavnicami, delom na natečajih, mednarodnimi sodelovanji, sodelovanju z vabljenimi arhitekti ter strokovnimi ekskurzijami. Pri hipotetičnih arhitekturnih projektih študenti preizprašujejo izbrane  prostorske situacije, pri delavnicah pa v merilu 1:1, skupaj z mentorji in različnimi strokovnjaki izvedejo oblikovalski ali arhitekturni objekt. Seminarsko produkcijo objavljamo v lastnih publikacijah in predstavljamo v strokovnih medijih ter razstavah.