asist.
Anja Vidic

univ. dipl. inž. arh.

Diplomirala je leta 2010 na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 2010 asistentka za področje arhitekture.

Kot somentorica nastopa pri seminarju, predmetih in magistrskih delih, med katerimi so bila nagrajena: Seminarska študentska delavnica Dih – vpih s Fakultetno Prešernovo nagrado (2019), Magistrsko delo Revitalizacija Centralnega stadiona za Bežigradom avtorice Nike van Berkel z Univerzitetno Prešernovo nagrado (2015).

Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani je aktivna na področju publicistike in organizacije strokovnih dogodkov – članica komisije za založništvo, urednica internih seminarskih publikacij. Od leta 2018 je članica uredniškega odbora za publikacijo z letnim pregledom dela na Fakulteti za arhitekturo revije INTRO, ki je za edicijo 17/18 prejela nagrado Fundacije Brumen v kategoriji publikacije. Leta 2019 je bila del skupine, ki je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani organizirala mednarodni simpozij s predavanjem in okroglo mizo Berlage reunion.

Vzporedno s pedagoškim delom razvija tudi projektantsko prakso. Njeni arhitekturni projekti so bili objavljeni v različnih publikacijah ter predstavljeni na različnih razstavah in nagrajeni na natečajih. Za arhitekturno dejavnost je leta 2020 prejela Priznanje pomembnih umetniških del Univerze v Ljubljani za področja arhitekture, urbanizma in oblikovanja krajine.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Tipologija stavb
Priporočnik
2019

Tipologija stavb: priročnik, Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2019, 137 str.: ilustr.; 30 cm, [COBISS.SI-ID 302990848]

Intro: 17/18
Zbornik
2019

Intro: 17/18: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, 2019, 189 str.: ilustr., načrti; 28 cm, [COBISS.SI-ID 299294464]

Fakultetna Prešernova nagrada za študentsko delavnico, publikacijo in razstavo Dih – Vpih
Nagrada
2019

Fakultetna Prešernova nagrada za študentsko delavnico, publikacijo in razstavo Dih – Vpih, 2019, mentorstvo pri nagrajeni delavnici: Vasa Perović, Anja Vidic, Jure Grohar.

Nagrada fundacije Brumen v kategoriji publikacije za zasnovo in izvedbo publikacije Intro 17–18
Nagrada
2019

Nagrada fundacije Brumen v kategoriji publikacije, kot predstavnik naročnika (Fakultete za arhitekturo UL), za zasnovo in izvedbo publikacije Intro 17–18. Avtorji: (urednikovanje) Anja Vidic, Ana Kosi, Uroš Rustja; (oblikovanje) Sara Badovinac, Polona Čelhar; (raziskava) Peter Zabret.

Idejna zasnova modela mestnega parka revitalizacija centralnega stadiona za Bežigradom
Magistrsko delo - somentor
2015

Univerzitetna Prešernova nagrada za magistrsko delo: Idejna zasnova modela mestnega parka revitalizacija centralnega stadiona za Bežigradom, 2015, avtorica: Nika van Berkel, mentor: Vasa Perović, somentorica: Anja Vidic.

Umetniška dejavnost

Prenova industrijskega objekta v večnamensko prireditveno dvorano LT56, Ljubljana
Projekt
2020

Pisarniški ocean Alterna, Ljubljana
Projekt
2020

Prenova prostorov stare Elektrarne, Ljubljana
Projekt
2020

Večnamenski prostor SMEEL, večnamenska dvorana z restavracijo, Ljubljana
Projekt
2020

Vadbeni center Vigor, Ljubljana
Projekt
2017