Potresni ščit

Lovre Mohorič, Iza Oblak

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Letnik
    2. letnik
  • Študijsko leto
    2020/21

Projekt temelji na tehničnem posegu in potresnem zavarovanju območja s tako imenovanimi potresnimi ščiti. To so vrtine vkopane v zemljo, ki delujejo proti vibracijam potresa in povzročijo, da se le te zmanjšajo. Poseg zagotovi boljšo potresno varnost stavb. Kare se zavaruje z deset meterskim pasom vrtin. Ta dokaj velik poseg ponuja popolno spremembo cest in njegovega podzemlja ter z njegovim programom še dodatno obogati območje. Klet deluje kot programiran volumen, saj se razne vsebine iz pritličja preselijo eno etažo nižje. S tem posegom se izprazni pritličje, ki postane javno in bolj uporabno za meščane. Prav tako se sprostijo nekatere ceste, razen glavne prometnice, kar razbremeni območje in doda več javnih površin. Obroč tvori štiri pasove, kjer vsak deluje avtonomno, hkrati pa tvorijo eno stavbo, ki se vije okoli kareja. Iz obroča rastejo izrastki, ki delujejo kot dostopi in se glede na lokacijo in vsebino okoli njih spreminjajo.