Kaj bo po tovarni oblakov?

Barbara Brantuša

  • Seminarska tema
  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Letnik
    5. letnik
  • Študijsko leto
    2021/22

Projektni predlog temelji na povezovanju novih programov in tistih, ki se že nahajajo na širšem območju obravnave – na zahodnem mestnem robu. Na skrajni zahodni strani se med Klasirnico in jezerom vzpostavljajo novi prostori za razvoj zagonskih podjetij, turistični objekti in nastanitve za raziskovalne nomade nove raziskovalne platforme Klasirnice. Na pas ob Velenjskem jezeru, ki je namenjen prostemu času, se navezujejo bivalne enote ter turistični del s hotelom in kampom, športni programi in povezovalna pot vse do območja stare elektrarne.